“We kunnen de bestrijding van infectieziekten altijd verbeteren”

Nieuwsbrief juni - bijeenkomst 5 juli - nieuwsbericht 2-300x94‘Screening, opsporing en vaccinatie’. Dat is de titel van het vierde symposium van de vijf academische werkplaatsen in ons land die betrokken zijn bij infectieziektebestrijding.

“Waar het om draait, is dat we ons werk altijd kunnen verbeteren. Tijdens dit symposium doen we dat door kennis te delen en met elkaar in discussie te gaan”, vertelt Christian Hoebe.

Hij is hoofd van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg en hoogleraar infectieziektebestrijding. De organisatie van het symposium is deze keer in handen van de academische werkplaatsen in Amsterdam en Limburg. Het symposium vindt plaats op 5 juli in Utrecht en is bedoeld voor medewerkers van de verschillende academische werkplaatsen en andere geïnteresseerden. Ook het RIVM, dat eveneens onderzoek doet op dit gebied, is vertegenwoordigd.

Het programma opent met een toelichting van de vijf programmaleiders infectieziektebestrijding op ontwikkelingen binnen de eigen academische werkplaatsen.

“Het uiteindelijk doel van ons werk is dat we nieuwe manieren moeten vinden om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan en deze te voorkomen. We willen mensen screenen die niet weten dat ze ziek zijn. We willen aan preventie werken en mensen vaccineren. Dat kunnen de GGD’en niet alleen, daar hebben we andere partijen bij nodig”, vertelt Christian Hoebe.

Zo zal huisarts Jochen Cals uit Limburg ingaan op enkele succesvolle projecten gericht op een betere samenwerking van GGD en huisartsen. Hoogleraar Rob Ruiter van de Universiteit Maastricht spreekt over de rol die gedragswetenschappers kunnen spelen.

“Als je bijvoorbeeld spreekt over je wel of niet laten vaccineren of screenen, spreek je immers over gedrag”, zegt Christian Hoebe.

Behalve deze onderwerpen, staat ook de vroege opsporing van seksueel overdraagbare aandoeningen specifiek op de agenda. Verder volgt nog een toelichting op de resultaten van projecten die het RIVM heeft gefinancierd. Tot slot zullen aanwezigen met elkaar in discussie gaan aan de hand van stellingen.

Het volledige programma voor het symposium op 5 juli vindt u hier.