Vruchtbaar onderzoeksjaar voor Polina Putrik in Australië

Een onderzoeksproject gericht op de gezondheidsvaardigheden van mensen, gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is een van de opbrengsten van het onderzoeksjaar van Polina Putrik in Australië. Deze onderzoekster van de academische werkplaats Limburg keerde in februari terug en is nu volop bezig met de uitwerking van het onderzoeksproject.

Ze vertrok vorig jaar met een beurs van Niels Stensen Fellowship naar Australië. Dit fonds stimuleert jonge onderzoekers om in het buitenland onderzoek te doen. Polina Putrik ging hiervoor naar Monash University en Deakin University. In verschillende onderzoeken die ze hier deed, bouwde ze voort op het onderzoek waar ze eerder op promoveerde in Maastricht. De rode draad in haar onderzoekswerk is het effect van sociaaleconomische verschillen op de gezondheid van mensen. Zo ging haar promotieonderzoek onder andere over de toegang tot dure medicatie voor reumatologie patiënten. Daarin kwam naar voren dat lager opgeleide en oudere patiënten pas in een latere fase dure medicatie krijgen aangeboden; jonge mensen en hoogopgeleiden krijgen dit eerder.

“Niet iedereen is dus gelijk. Ik wilde heel graag weten hoe dat komt en welke aspecten hierin een rol spelen. Daarom ben ik naar Deakin University gegaan waar Richard Osborne destijds nog werkte. Hij heeft een methode ontwikkeld die een gelijke toegang tot de zorg kan bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om medicatie, het is veel breder”,

vertelt Polina Putrik. De methode draait om de gezondheidsvaardigheden van mensen. Zo ontwikkelde Richard Osborne een vragenlijst die negen aspecten van gezondheidsvaardigheden in beeld brengt. Door die vragenlijst af te nemen bij een specifieke bevolkings- of patiëntengroep, ontstaan profielen van mensen. Deze laten goed zien waar zich eventuele problemen in gezondheidsvaardigheden voordoen, zoals: gebrek aan sociale steun, gebrek aan vertrouwen in artsen of niet goed kunnen lezen en schrijven. Voor professionals in de zorg zijn de profielen doorgaans heel herkenbaar. Belangrijker nog is dat de profielen professionals kunnen ondersteunen om mensen te helpen in een gelijke toegang tot zorg.

Inmiddels is Polina Putrik een project gestart in het Maastricht UMC+ waarbij profielen worden opgesteld van patiënten reumatologie. Op basis hiervan wordt dan weer het gesprek aangegaan met artsen, verpleegkundigen en patiënten.

“We onderzoeken of we de methode naar de praktijk kunnen brengen. Nu gaat het om mensen met reuma, maar als het werkt, kan de methode natuurlijk ook bij andere groepen patiënten worden ingezet.”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het project opgenomen in een set van zeven Europese projecten over gezondheidsvaardigheden, om zo manieren te verkennen om preventie en management van chronische aandoeningen te verbeteren.