Vier ton subsidie voor onderzoek naar effecten project Blauwe Wijk

sanne-grootjans-reziseZonMw investeert 400.000 euro subsidie in het onderzoek naar de effecten van het project de Blauwe Wijk. Sanne Grootjans is op 1 december gestart met dit onderzoek waarop ze hoopt te promoveren.

“Dit is een heel praktijkgericht onderzoek waarvoor ik veel de wijken in zal gaan en met alle betrokkenen zal praten”,

zegt Sanne Grootjans.

De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Duurzame Zorg zijn de hoofdaanvragers van de subsidie en deden dat samen met alle andere partijen die bij de Blauwe Wijk betrokken zijn. Die partijen voeren het project uit met bestaande budgetten. De subsidie is expliciet bedoeld voor het onderzoek naar de effecten. De belangrijkste vraag in het onderzoek is of professionals er in slagen beter aan te sluiten bij de vraag van degene die zich met (gezondheids)problemen meldt. En of een bredere en meer persoonlijke benadering de hulpvrager beïnvloedt op aspecten van positieve gezondheid. Het gaat dan om diens mentale fitheid en lichamelijke functies, het vermogen om alledaagse activiteiten te verrichten, de kwaliteit van leven, de sociale participatie en het vermogen om betekenis aan het leven te kunnen geven.

“Voor bijvoorbeeld het meten van lichamelijke functies, de mentale fitheid en de kwaliteit van leven bestaan al gevalideerde vragenlijsten. Maar er zijn nog geen instrumenten om zoiets als het vermogen om betekenis aan het leven te kunnen geven, te meten”,

vertelt Sanne Grootjans. Hoe zij dit precies gaat doen, weet ze nog niet. Maar voor haar staat wel al vast dat zij veel de wijken in zal gaan en met alle betrokken partijen zal praten, van huisarts en wijkbewoner tot de zorgverzekeraar.

“Ik denk dat je alleen door veel in gesprek te gaan kunt achterhalen waar professionals tegenaan lopen en welke effecten een andere benadering op hulpvragers heeft”,

zegt Sanne Grootjans.

Het onderzoek moet ook een antwoord geven op de vraag of het samenvoegen van de verschillende budgetten kostenbesparend werkt. Om die reden is een belangrijke rol weggelegd voor de vakgroep Health Services Research van Caphri, omdat hierin veel onderzoek naar kosteneffectiviteit wordt gedaan.

Lees ook het website portret van Sanne Grootjans.