Universiteit ondersteunt Provincie in streven naar trendbreuk in gezondheidsachterstand

Gedeputeerde Van Rijnsbergen

De Provincie Limburg streeft in de Sociale Agenda al langere tijd naar een trendbreuk waar het de gezondheidsachterstand van met name Zuid-Limburg betreft. De Universiteit Maastricht onderzoekt hoe de Provincie hierin het beste koers kan houden.

“Want”,

aldus gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen,

“het is soms nog zoeken hoe we Limburg ten dienste kunnen zijn om dit doel te bereiken.”

Dat zei de gedeputeerde tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 25 mei, waarin de nulmeting van de UM besproken werd. Deze nulmeting is gebaseerd op cijfers uit 2016 en bieden onder andere inzicht in de arbeidsparticipatie, gezondheid, zorgkosten, onderwijs, talentontwikkeling en de sociale cohesie. Door de meting elke twee jaar te herhalen, moet duidelijk worden of het beleid dat de Provincie voert om een trendbreuk te bewerkstelligen, effectief is.

De Provincie heeft zelf de opdracht voor het onderzoek gegeven.

“Het is duidelijk dat er niet één pil is om het probleem op te lossen. Maar de urgentie is groot”,

aldus Marleen van Rijnsbergen. De Provincie spant zich in om de beweging richting trendbreuk maximaal te ondersteunen door het thema te agenderen en faciliteren. Daarbij is het belangrijk dat sectoren meer met elkaar samenwerken en het denken in hokjes kunnen loslaten.

“En dat is een uitdaging”,

erkende de gedeputeerde. Al zijn er inmiddels goede voorbeelden van samenwerking in Limburg die mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de gezondheidsachterstand. Neem bijvoorbeeld de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad en het actiecentrum Positieve Gezondheid. De gedeputeerde benadrukte dat het gaat om een langjarig proces waarin de Provincie zich graag laat adviseren hoe goed op koers te blijven.

“Zo kunnen we vaststellen of de beweging werkt en of we wel voldoende gas geven.”

In een eerste advies stellen de onderzoekers dat op dit moment meer focus nodig is, vooral op de vroege jeugd. Van Rijnsbergen beaamde dat het noodzakelijk is om keuzes te maken.

Hier vindt u de rapportage nulmeting en monitoring (PDF, 9MB).