Subsidie voor project in Vaals gericht op huishoudens in armoede

x_srce909998ef93741b91e7dea046d5dd36d_parec73bf3c5e8e5afbe95afb646f3f15c1_dat1439475733_jpeg_pagespeed_ic_MSsoGNu0SqEen stem voor gezinnen en huishoudens in armoede. Zo heet het project in de gemeente Vaals, dat gehonoreerd is met een startsubsidie van € 50.000,- van het Fonds NutsOhra. “Wat we hier mee willen bereiken, is dat de doelgroep zelf naar voren brengt waar behoefte aan is als het gaat om participatie en gezondheid”, zegt Marjolein Wassenberg.

Zij is beleidsadviseur binnen de afdeling Maatschappij van de gemeente Vaals. De gemeente werkt in dit project nauw samen met onderzoekers van de GGD Zuid Limburg/academische werkplaats en Universiteit Maastricht.

“Zuid-Limburg kent een gezondheidsachterstand en Vaals vormt daar geen uitzondering op. Kenmerkend voor de gemeente is dat hier relatief veel mensen met een lage opleiding en een laag inkomen wonen. De gemeente heeft daarom al eerder besloten om armoede en gezondheid aan elkaar te koppelen. Dat gaan we in het project verder uitbreiden”, vertelt Marjolein Wassenberg.

Het Fonds NuthsOhra heeft in totaal twintig projecten gehonoreerd in het kader van het programma Gezonde Toekomst Dichtbij. Alle deelnemers moeten voor 1 februari 2016 een plan van aanpak indienen. Als dit wordt goedgekeurd, krijgen zij nog eens € 375.000,- subsidie voor de uitvoering.

De gemeente Vaals gaat voor het plan van aanpak precies in kaart brengen wat de situatie is van gezinnen en huishoudens in armoede. Dat doet de gemeente per kern, samen met de onderzoekers. Ook wordt geanalyseerd van welke voorzieningen en regelingen deze doelgroep nu gebruik maakt.

“Verder willen we nadrukkelijk in kaart brengen hoe de doelgroep zelf over de situatie denkt en waar mensen behoefte aan hebben. Dat doen we met hulp van de methodiek Photovoice. We gaan mensen uitnodigen om hun eigen situatie in beeld te brengen. Vaak zegt een beeld meer dan duizend woorden. Het is een hele laagdrempelige manier om mensen hun verhaal te laten vertellen en oplossingen te laten aandragen”, zegt Marjolein Wassenberg.

Aan het eind van het project wordt een expositie georganiseerd met een selectie van de foto’s gemaakt door de deelnemende gezinnen. Ook moet duidelijk zijn welke maatregelen de gemeente kan nemen om de veerkracht, participatie en gezondheid van de doelgroep te versterken en de oplossingskracht van het netwerk of de buurt te vergroten. Als Vaals de vervolgsubsidie binnenhaalt, kunnen die maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Kijk voor meer informatie op: http://www.fondsnutsohra.nl/