Startbijeenkomst van consortia ‘Ruimte voor gezondheid’ “energiek en inspirerend”

“Een hele energieke bijeenkomst die deelnemers beslist geïnspireerd heeft. Dat vind ik een grote opbrengst, want de opgave waar we voor staan is ingewikkeld en vraagt om veel creativiteit: hoe kunnen we de ruimte zo benutten dat die gezond gedrag bevordert?”,

zegt Hetty Linden, voorzitter van de ZonMw commissie ‘Ruimte voor Gezondheid’.
Onder die noemer ontvingen acht consortia in ons land dit jaar subsidie voor het vormgeven van een dergelijk consortium en het opstellen van een kennisagenda op regionaal/lokaal niveau. Zo werd in Zuid-Limburg een consortium gevormd door de GGD Zuid Limburg/academische werkplaats, vakgroepen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en ICIS (International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development van de Universiteit Maastricht). Insteek van dit consortium is ‘Ruimte voor gezondheid in de stad’.

Op 9 oktober kwamen vertegenwoordigers van de acht consortia voor het eerst samen tijdens de startbijeenkomst in Utrecht.

“Daarin werden al meteen gedachten en ervaringen uitgewisseld”,

vertelt Hetty Linden. Het bouwen van strategische allianties is haar specialisme en mede om die reden werd zij door ZonMw als voorzitter van de commissie gevraagd. Volgens haar is het belangrijk dat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en vanuit steeds een andere context benaderd wordt. Dat is wat binnen de consortia al gebeurt, maar door die consortia bij elkaar te brengen, wordt dat nog eens versterkt.

“Daarom vormen we nu met de consortia een lerend netwerk dat het RIVM zal gaan faciliteren. De kennis die dit netwerk oplevert, zal de opzet voor de vervolgprojecten beïnvloeden.”

Want dat is, zo benadrukt Hetty Linden, in een tweede fase de bedoeling: dat de consortia subsidie aanvragen voor vervolgprojecten die voortvloeien uit de kennisagenda en zij die projecten daadwerkelijk gaan uitvoeren. Zo moet duidelijk worden wat de effecten zijn van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving. Overigens heeft ZonMw al gelden voor deze vervolgprojecten gereserveerd en weten de consortia om welke bedragen het gaat. Voor het consortium in Zuid-Limburg is 400.000 euro subsidie gereserveerd voor vervolgprojecten als de kennisagenda wordt goedgekeurd.