SIM doet data-onderzoek om seksuele gezondheid jongeren te verbeteren

De seksuele gezondheid van jongeren verbeteren: dat is het uiteindelijk doel van het data-onderzoek van de unit Seksuele Gezondheid van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg. Zo resulteerde dit type onderzoek in de training Sekswijzer voor docenten.

“Die training zijn we nu aan het verbeteren en wordt ook ingezet voor jongerenwerkers en zorgmedewerkers”, vertelt Kiki op den Camp.

 

Zij is medewerker onderzoek en beleid van de unit seksuele gezondheid en intensief betrokken bij de doelgroep jeugd binnen de afdeling SIM. Deze afdeling registreert consequent data op verschillende manieren. Zo vullen bezoekers van de soa-poli vooraf een digitaal amnese formulier in. Dit formulier gaat in op zaken als demografische gegevens en klachten die iemand heeft. In het consult dat hierop volgt, stelt de verpleegkundige aanvullend nog een aantal vragen en registreert de antwoorden in het systeem hiervoor. Deze verpleegkundige gegevens gaan samen met de uitslag van de soa-test geanonimiseerd naar de landelijke databank van het RIVM. Zo kunnen data worden gebruikt voor de individuele begeleiding van de cliënt en voor onderzoek.

“Op basis hiervan analyseren wij welke trends zich in de regio voordoen en kunnen we de situatie vergelijken met voorgaande jaren. Op die manier kunnen we risicofactoren en -groepen in beeld brengen. En die informatie nemen we weer mee in het beleid en eventueel nieuw te ontwikkelen activiteiten.”

 

De unit SG doet ook mee aan het landelijk onderzoek Seks onder je 25ste dat elke vijf jaar herhaald wordt. Zo werd eerder al duidelijk dat het niet goed gaat met de seksuele gezondheid van jongeren in Zuid-Limburg (2013). Zo was het percentage ongeplande zwangerschappen in Limburg hoger dan in de rest van Nederland. Hierdoor is de laatste jaren meer focus gelegd op de seksuele gezondheid van jongeren in Zuid-Limburg. Dit resulteerde in een subsidie van de gemeenten voor het opzetten van de training Sekswijzer, maar ook tot provinciale subsidie voor het project Over de Grens. De Sekswijzer training wordt nu dus verbeterd en straks voor een bredere doelgroep ingezet.

“We hebben de doelgroep zelf ook betrokken bij het vernieuwen van de training en gevraagd waar zij behoefte aan hebben. De training krijgt een andere werknaam, maar die staat nog niet definitief vast.”

 

De GGD’en in Limburg leggen in de jaarlijkse Thermometer Seksuele Gezondheid Limburg  beschrijvend vast hoe het gaat met de seksuele gezondheid van jongeren op basis van cijfers van bezoekers van de soa-poli. Het RIVM doet dit landelijk voor alle bezoekers van de soa-poli. Het registreren van data is volgens Kiki op den Camp inmiddels echt verankerd in de werkwijze van de afdeling.

“Om te bevorderen dat dit zo eenduidig mogelijk gebeurt, worden medewerkers goed geïnformeerd over het belang van aanvullend onderzoek en goed registeren. Ook koppelen we de resultaten van onderzoeken terug naar de collega’s en laten we hen meedenken over hoe de registratie zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Een goede registratie kost enerzijds tijd, maar levert ook veel inzichten op. Uiteindelijk doen we dit om de seksuele gezondheid van bepaalde risicogroepen, waaronder jongeren, in Zuid-Limburg te verbeteren.”

 

Meer over het landelijk onderzoek klik hier