Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Refereerbijeenkomsten

Refereerbijeenkomsten voor wetenschappers, praktijkprofessionals en beleidsmedewerkers in de (publieke) gezondheidszorg

Een refereerbijeenkomst is onder meer bedoeld om de interactie tussen betrokken partijen te bevorderen. Met de refereerbijeenkomsten willen we meer inhoudelijke uitwisseling bevorderen en verdieping creëren.

Agenda

PAOG: Asielzoekers en statushouders

 • 27 november 2018
 • 19.00 tot 22.10 uur
 • Meer informatie: PAOG

AWPG: De tweede avond van vier over De Gezonde Generatie

Op 14 maart staat het jonge kind van 2 tot 9 jaar centraal. Een gezonde leefstijl op de peuterspeelzaal en de basisschool, ondersteuning van ouders thuis en in de wijk zijn belangrijk. Een veilige en gezonde leefomgeving wordt steeds belangrijker voor het opgroeiende kind.

 • 14 maart 2019
 • 17.30 tot 21.00 uur
 • Meer informatie: volgt

Eerdere bijeenkomsten

AWPG: De Gezonde Generatie: de eerste 1000 dagen

Een schot in de roos, zo mag je het besluit om de Gezonde Generatie in vier refereerbijeenkomsten in de spotlights te plaatsen, beslist noemen. Zo was de zaal van het Novotel in Maastricht op 8 november haast te klein voor alle deelnemers aan de eerste bijeenkomst in deze reeks, met als thema: de eerste 1000 dagen. “Als we een trendbreuk willen bewerkstelligen in de hardnekkige gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg, is het belangrijk om heel vroeg te beginnen”, vertelde programmaleider Maria Jansen van de academische werkplaats. Met deze serie refereerbijeenkomsten wil de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. De uitwisseling van kennis tussen praktijk, beleid en onderzoek draagt daar aan bij.

 • 18 november 2018
 • Programma
 • Presentatie Annemie Akkermans, Gemeente Heerlen (PDF, 1.06KB)
 • Presentatie Luc Smits, Maastricht University (PDF, 260KB)
 • Presentatie Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut (PDF, 1MB)
 • Presentatie Yvon Timmermans, Maastricht UMC+ (PDF, 2.46MB)
 • AWPG: Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen

  Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen” luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een regionale conferentie over het belang en versterking van preventie.

 • 21 juni 2018
 • Programma
 • Presentatie Ineke van der Vlugt, Rutgers (PDF, 1MB)
 • Presentatie Mieke Steenbakkers, GGD Zuid Limburg (PDF, 998KB)
 • Presentatie Daniëlle van Sambeek en Hans Schleiffert, GGD GHOR Nederland (PDF, 656KB)
 • Presentatie Chantalle Wagemans, Verloskundige praktijk Meerssen e.o. (PDF, 192KB)
 • AWPG: Ambulancezorg Zuid Limburg in de Spotlight

  ‘Ambulancezorg Zuid Limburg in de “Spotlight”‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. De ambulancezorg heeft de afgelopen eeuwen een grote ontwikkeling doorgemaakt: van veldhospitaal voortgetrokken door paarden tot de hightech ambulance van nu, bemand door hooggekwalificeerd personeel dat volgens strakke protocollen werkt. Maar als de refereerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg op 19 april één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat de ambulancezorg nog veel ingrijpender gaat veranderen: ook in deze vorm van zorg zullen Big Data en Artificial Intelligence (AI) een prominente rol gaan spelen, zo klonk het aan het slot van de bijeenkomst.

 • 19 april 2018
 • Programma
 • Presentatie Ramona Cox, GGD Zuid Limburg (PDF, 1.21MB)
 • Presentatie Theo Schrijnemaekers, Hart voor Limburg (PDF, 2.98MB)
 • Presentatie Ton Gorgels, MUMC+(PDF, 2.74MB)
 • Presentatie Thijs Delnoij en Martje Suverein, MUMC+(PDF, 2.72MB)
 • Presentatie Jochen Jansen, GGD Zuid Limburg/MUMC+(PDF, 2.59MB)
 • AWPG: Kansen voor gezondheid in de leefomgeving

  ‘Kansen voor gezondheid in de leefomgeving ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, beleidsmakers, architecten, woningcorporaties en wetenschappers belangrijk vinden. De relatie tussen openbare ruimte, ruimtelijke ordening, groenvoorziening, woonomgeving en de betekenis hiervan voor onze gezondheid kwamen aan bod.

 • 16 november 2017
 • Programma
 • Presentatie Frank den Hertog, RIVM
 • Presentatie Hanneke Kruize, RIVM
 • Presentatie Jos Geurts, Projectbureau A2 Maastricht
 • Presentatie Nicole Maurer, Maurer United Architects
 • AWPG: Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden

  ‘Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Een blik op laaggeletterdheid per gemeente, de link tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden en enkele praktijkvoorbeelden uit de regio kwamen aan bod.

 • 29 juni 2017
 • Programma
 • Presentatie Rolf van der Velden, Maastricht University, ROA
 • Presentatie Karen Hosper, Pharos
 • Filmpje: Patiënten aan het woord
 • Presentatie Monique Heijmans, NIVEL
 • Presentatie Jeanny Engels, Vilans
 • Presentatie Sylvia Linders, ISDBOL
 • AWPG: Veerkracht van asielzoekers en statushouders

  ‘Veerkracht van asielzoekers en statushouders ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Goede gezondheid is een voorwaarde voor integratie. Wat hebben vluchtelingen echt nodig om te kunnen integreren? Zeker, werk en onderwijs, een woning en het leren spreken van de nieuwe taal. Maar minstens zo belangrijk is een goede gezondheid, dan wel veerkracht.

  AWPG: Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

  ‘Ouderbetrokkenheid in het onderwijs’ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Samenwerking tussen ouders en school, ook wel aangeduid als educatief partnerschap, bestaat in verschillende vormen. Niet alle vormen zijn even effectief, zo blijkt uit onderzoek. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind is van invloed op leerprestaties en is noodzakelijk om een omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  AWPG: Veilig Thuis voor de ouderen

  ‘Een veilig thuis voor de ouderen’ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de hoge opkomst. Voor dit thema werd gekozen, omdat veel ouderen in de thuissituatie het slachtoffer zijn van mishandeling. Het is een belangrijk thema, waar maar weinig onderzoek naar is gedaan. En het feit dat veel ouderen afhankelijk zijn van anderen verdient meer wetenschappelijke aandacht.

  AWPG: Veilig Thuis voor het jonge kind

  ‘Een veilig Thuis voor het jonge kind’ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de hoge opkomst. “Door de decentralisatie van taken voeren de gemeenten hier nu de regie over en werken daarin samen met andere partijen”, vertelde Maria Jansen. Dat is hard nodig, want de problematiek is hardnekkig.

  AWPG: Wajong in transitie

  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hiermee treden grote veranderingen op voor Wajongers. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen nu onder de doelgroep van de Participatiewet en komen terecht bij gemeenten. De instroom van deze groep mensen is voor de gemeenten nieuw. Hoe het UWV en de gemeenten uitwerking gaan geven aan de Participatiewet kan van gemeente tot gemeente verschillen, mede afhankelijk van de bevolkingsopbouw en de wijze waarop gemeenten hun beleidsvrijheid invullen.

  AWPG: Dialoog met burger

  Het politieke landschap in Nederland verandert radicaal. Door decentralisaties krijgen gemeenten voor het eerst in de geschiedenis van de moderne verzorgingsstaat écht iets te zeggen over welzijn en zorg. Tegelijkertijd groeit de beweging van burgers die met tal van lokale initiatieven het heft in eigen handen nemen. Burgers en lokale overheid komen zo in een nieuwe verhouding tot elkaar te staan. Burgers moeten meer zelf doen – zelfredzaam noemen we dat – maar willen ze ook meer zelf doen?

  AWPG: Hoe staat het met de jeugd?

  Onderwijs, zorgpartners, gemeenten en provincie registreren gegevens over de jeugd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe het met de jeugd gaat wat betreft hun leerprestaties, welbevinden, risicogedrag, specialistische zorg en carrière kansen. Bieden deze registraties voldoende houvast om de gedecentraliseerde zorg voor de jeugd vanaf 2015 goed te volgen? Kunnen we de doelstelling: één gezin, één plan, voldoende bewaken en bevorderen? Kunnen gemeenten er voldoende uit afleiden hoe het lokale beleid voor de jeugd het beste kan worden vorm gegeven en hoe doelmatig dit beleid is?

  AWPG: Gehoorschade bij jongeren

  Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar, met als gevolg blijvende handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies, die kunnen leiden tot levenslange arbeidsongeschiktheid en sociale beperkingen. Hoe kunnen wij deze trend keren en wat is de rol van GGD’en, scholen, gemeenten, ouders en muziekbranche?

  Back to Top