Programma in de maak voor opsporen infectieziekten bij MSM

Een programma om in heel Limburg soa en hiv op te sporen bij mannen die seks hebben met mannen (MSM): de GGD Zuid Limburg is hier volop mee bezig. Een van de bouwstenen voor dit programma vormt het promotieonderzoek van Jeanine Leenen.

“We willen de zorg voor deze doelgroep optimaliseren, zodat we de beschikbare middelen zo effectief mogelijk kunnen inzetten”,

vertelt de promovendus van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg.
Zij hoopt later dit jaar aan de Universiteit Maastricht te promoveren op haar onderzoek, dat uit verschillende deelstudies bestaat. Zo deed ze met hulp van data van de soa-poli’s van de GGD Amsterdam en de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de verplaatsing (transmissie) van infecties in het lichaam van MSM. In deze dataset werd bekeken of mannen met een orale infectie, die op een later tijdstip nogmaals de soa-poli bezoeken, vervolgens een anale infectie hebben. Jeanine Leenen analyseerde deze data.

“We wilden weten of orale infecties kunnen leiden tot anale infecties. Als dat het geval zou zijn, kun je mensen beter en effectiever behandelen. Maar in ons onderzoek hebben we niet kunnen aantonen dat van dit verband sprake is.”

Een tweede deelstudie richtte zich op de vraag: welk programma kunnen we ontwikkelen om de periode waarin mannen elkaar kunnen infecteren zo veel mogelijk te beperken? Jeanine Leenen:

“Het is in ieder geval nodig om deze mannen zo veel en zo gericht mogelijk te testen en hen zo snel mogelijk te behandelen. Maar het probleem is dat een deel van deze risicogroep niet op de poli verschijnt. Daarom doen we onderzoek naar mogelijkheden om hen wel te bereiken met een uitgebreide thuistest.”

Zo werd nagegaan hoe mannen deze test aangereikt willen krijgen, welke instructies zij nodig hebben en hoe ze de uitslag willen ontvangen. Samen met de hiv-poli in Maastricht werd op basis van de uitkomsten op kleine schaal een programma in de praktijk uitgetest. Het is de bedoeling om dit programma verder te ontwikkelen en in de provincie uit te rollen onder de noemer Limburg4Zero.

“Het idee is dat mannen straks online het thuistestpakket kunnen bestellen en de GGD de nazorg regelt.”