Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Kennisnetwerk

Sinds 2012 is de AWPG Limburg verder uitgebouwd als regionale infrastructuur voor kennisdeling en innovatie, het zogeheten Kennisnetwerk Publieke Gezondheid Limburg (PGL). Het Kennisnetwerk PGL bestaat momenteel uit 11 partijen die samenwerken om beleidsrelevante informatie te genereren die gericht is op gezondheidsverbetering van de Limburgers. Dit gebeurt onder meer door het delen van kennis en data om beter antwoord te kunnen geven op publieke gezondheidsvragen.

Partijen in het Kennisnetwerk Publieke Gezondheid Limburg zijn GGD Zuid Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Universiteit Maastricht, Huis voor de Zorg, Huis voor de Sport, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, Mondriaan, Zorg in Ontwikkeling, RIVM, Provincie Limburg en Stichting Robuust.

Doel van het Kennisnetwerk PGL is het genereren van kennis ten behoeve van beleidsinformatie voor overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijven, gericht op de gezondheidsverbetering en maatschappelijke participatie van Limburgers. Het Kennisnetwerk PGL zorgt er mede voor dat Limburgse vraagstukken op de onderzoeksagenda komen zodat wetenschap gevoed wordt door regionale vraagstukken en de universiteit onderzoek uitvoert met directe relevantie voor de maatschappij, oftewel ‘Science for Society’.

Het Kennisnetwerk PGL levert ook een belangrijke bijdrage aan de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2014. Alle partners denken mee in wat men wil verbeteren aan de regionale VTV, welke kennisvragen beantwoord moeten worden, welke thema’s toegevoegd moeten worden en waar men verdieping wil. De regionale VTV is in belangrijke mate richtinggevend voor de lokale beleidsagenda.

Kennisdeling en -uitwisseling van wetenschappelijke kennis, best practices en ervaringskennis zijn onontbeerlijk om de lokale en regionale, complexe vraagstukken in de toekomst goed te kunnen aanpakken.

Back to Top