Contact: 0031 88 880 52 80 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Onderzoeksthema’s

Kennisvragen Academische Werkplaats

Vanuit de AWPG Limburg worden onderzoeken uitgevoerd die in thematiek en in duur verschillen. Zo zijn er de promotieonderzoeken waarbinnen diepgaand wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Deze promotieonderzoeken duren minimaal 4 jaar (dan spreken we van langlopend onderzoek). Daarnaast zijn er onderzoeken die in een tijdsbestek van 2 jaar worden uitgevoerd (middellang lopend onderzoek). Tot slot kent de werkplaats ook kortlopend onderzoek, het zogeheten ‘Klein maar Fijn’ onderzoek dat door GGD-medewerkers of masterstudenten wordt uitgevoerd. Dit onderzoek duurt 3 tot 6 maanden en geeft snel antwoorden op kennisvragen, vooral vragen vanuit gemeenten.

Hier vindt u een overzicht van de kennisvragen.

 

Vacatures onderzoekers VIP-3 bij landelijk Consortium AWPG’en Infectieziekten (GESLOTEN)

Dit is een landelijke call bestemd voor medewerkers Infectieziektebestrijding van alle GGD’en.

In januari 2023 is het Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid1 Infectieziekten, CAPI genoemd, van start gegaan. CAPI is een samenwerkingsverband tussen de 5 AWPG’en in Nederland met het thema Infectieziekten.

Vanuit het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) zijn er nu vacatures voor 8 jaaronderzoekers en 8 promovendi (PhD-kandidaten) die komen te werken bij één van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) Infectieziekten.

Voorkeur voor standplaats kan worden aangegeven, waarbij keuze is uit de regio Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen of Maastricht.

Dit betreft de werkplaatsen gevestigd in:
– Amsterdam – Sarphati Initiatief        Projectleider Maria Prins
– Rotterdam – CEPHIR                          Projectleider Hélène Voeten
– Nijmegen – AMPHI                              Projectleider Jeannine Hautvast
– Maastricht – Limburg                          Projectleider Christian Hoebe
– Leiden – Noordelijk Zuid-Holland    Projectleider Addi van Bergen

De eerste 4 werkplaatsen bieden nu vanuit het consortium vacatures, Leiden volgt in een later stadium.

 

Stuur uiterlijk 3 maart 2023 het ingevulde formulier incl. je CV en motivatiebrief naar: CAPI@ggdzl.nl 

 

 

 

 

Back to Top