Contact: 0031 88 880 52 80 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Onderzoeksthema’s

Kennisvragen Academische Werkplaats

Vanuit de AWPG Limburg worden onderzoeken uitgevoerd die in thematiek en in duur verschillen. Zo zijn er de promotieonderzoeken waarbinnen diepgaand wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Deze promotieonderzoeken duren minimaal 4 jaar (dan spreken we van langlopend onderzoek). Daarnaast zijn er onderzoeken die in een tijdsbestek van 2 jaar worden uitgevoerd (middellang lopend onderzoek). Tot slot kent de werkplaats ook kortlopend onderzoek, het zogeheten ‘Klein maar Fijn’ onderzoek dat door GGD-medewerkers of masterstudenten wordt uitgevoerd. Dit onderzoek duurt 3 tot 6 maanden en geeft snel antwoorden op kennisvragen, vooral vragen vanuit gemeenten.

Hier vindt u een overzicht van de kennisvragen.

Back to Top