Onderzoek naar hepatitis b en c onder migranten

Hepatitis b en c voor 2030 de wereld uit, dat is het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook ons land werkt mee aan het behalen van dit doel en heeft een landelijk plan opgesteld. Het onderzoek van Demi Pagen naar hepatitis b en c onder migranten vormt een onderdeel van dit plan. Zij doet dit onderzoek als promovendus bij de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg.

“Het elimineren van hepatitis b en c is volgens de WHO mogelijk geworden, omdat er tegenwoordig betere behandelmethoden zijn. Zodoende is het belangrijk om mensen met een groter risico op deze infectieziekte op te sporen. Daarbij richt ik mij in mijn  onderzoek op migranten die niet in Nederland geboren zijn, of waarvan tenminste een van de ouders niet in Nederland geboren is”,

vertelt Demi Pagen. Door de coronacrisis loopt het onderzoek nu wel vertraging op.

“We wilden net starten met het eerste project, toen de crisis begon. Ik loop in de uitvoering tegen praktische problemen aan, zoals overlegbijeenkomsten die niet door kunnen gaan.”

Ze hoopt het onderzoek dit najaar te kunnen hervatten. In het eerste project worden dan Syrische migranten opgeroepen voor een informatiebijeenkomst en screening op hepatitis b en c. Als zij positief getest worden, krijgen zij een behandeling aangeboden. In het tweede project worden migrantenkinderen die de Jeugdgezondheidszorg oproept voor een gezondheidscheck en vaccinaties, ook getest op hepatitis b en c.

“We willen onderzoeken welke kinderen deze infectie al gehad hebben. Als dat het geval is, heeft vaccineren tegen hepatitis b (voor c is geen vaccin) namelijk geen zin. Wel kunnen deze kinderen behandeld worden.”

Een derde en vierde project zijn minder concreet uitgewerkt, maar de doelgroepen zijn wel al vastgesteld: migranten die komen voor de screening op tbc en migranten onder de doelgroep mannen die seks hebben met mannen, eveneens een risicogroep.

“Het is heel jammer dat ik nu niet verder kan met mijn onderzoek, maar het is wel fijn dat ik kan meewerken aan het onderzoek naar corona. Zo zijn we nu bezig met het analyseren van de testresultaten, onder andere van corona in de verpleeghuizen. Dat helpt ons om patronen te ontdekken en de verspreiding van het virus in beeld te brengen.”