Eetprojecten Gulpen-Wittem onderwerp van Klein Maar Fijn onderzoek

Fotografie: Johannes Timmermans

In verschillende kernen in Gulpen-Wittem zijn vanuit burgerinitiatieven huiskamers gestart gericht op één keer in de maand gezamenlijk eten: dat gebeurt doorgaans in de huiskamer van die kern en wordt door vrijwilligers geregeld. De initiatieven passen binnen het beleid ‘Samen doen’ van de gemeente om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten.

Sabine Meuzelaar is nauw betrokken bij het beleid rondom ‘Samen doen’.

“Naast de sociale eetprojecten in de kernen, verzorgt Sevagram een warme maaltijdvoorziening in onze gemeente: Tafeltje dekje. We wilden graag weten wie van welke voorziening gebruik maakt, waarom en wat het verschil is tussen de doelgroepen. En ik wilde de effectiviteit graag onderzoeken: dragen de projecten inderdaad bij aan de zelfredzaamheid van mensen en gaan zij eenzaamheid tegen”,

vertelt Sabine Meuzelaar. Om een antwoord te kunnen geven op die vraag begonnen de studenten met een literatuuronderzoek. Verder interviewden ze deelnemers aan de projecten in Wijlre en Epen en spraken ze met gebruikers van Tafeltje dekje. “De studenten waren heel betrokken. De samenwerking was heel goed.”

Volgens het onderzoek zijn de meeste deelnemers aan de sociale eetprojecten daar tevreden over. Ze vinden het sociaal contact belangrijk, het eten lekker en de vrijwilligers aardig.

“Wel geeft driekwart van de ondervraagden aan dat ze graag nog een keer in de maand samen zouden willen eten. Dat zijn conclusies die ik heb meegenomen in de gesprekken met vertegenwoordigers van de huiskamers. Die kunnen dan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een tweede activiteit”,

vertelt Sabine Meuzelaar. Een andere belangrijke conclusie is dat de deelnemers aan Tafeltje dekje vaker aangeven zich eenzaam te voelen dan de deelnemers aan de eetprojecten. Veel gebruikers van Tafeltje dekje kennen de sociale eetprojecten niet.

“Daarom hebben wij als gemeente een ‘Samen doen’-krant uitgebracht. Een huis-aan-huis krant waarin alle initiatieven in de kernen op een rij staan, zodat hier meer bekendheid aan wordt gegeven.”

Kijk voor informatie in de ‘Samen doen’-krant, en het interview met Hoeskamer Epen en voor het interview Hoeskamer Gullepe (experimenteren sinds kort ook met een maaltijd per maand).