Onderzoek naar mogelijkheden van goede soa-zorg thuis

Met name jonge mannen (zowel hetero als homo) zijn in de praktijk moeilijk bereikbaar. Voor hen is de drempel naar de soa-poli te hoog.

“Ze durven niet altijd, vinden het niet prettig of nemen er de tijd niet voor”,

zegt Jeanine Leenen. De GGD probeert daarom de zorg continu te vernieuwen en onderzoekt of die zorg in de praktijk beter aansluit bij de doelgroep. Voor de soa-zorg op de poli geldt dat die op dit moment deels kan worden ondervangen door het aanbieden van thuistesten voor chlamydia en gonorroe. Mensen die de soa-poli bezoeken, krijgen deze testen automatisch na een aantal maanden opnieuw aangeboden. Hierbij gaat het om een urinetest en zogeheten swabtest. In het onderzoek dat wordt voorbereid, wordt dit pakket straks uitgebreid met een bloedtest: met een eenvoudige vingerprik kan wat bloed worden afgenomen dat vervolgens kan worden getest op hiv, hepatitis b en syfilis.

“Dan kun je jezelf thuis testen op alle soa waarop je in de soa-poli wordt getest. Verder willen we mensen de mogelijkheid bieden om online met een verpleegkundige te overleggen. Bijvoorbeeld via de webcam of via chat. In feite heb je dan dezelfde betrouwbare, kwalitatief goede zorg als in onze soa-poli.”

Tot nu toe heeft Jeanine Leenen in kaart gebracht waaraan zowel de doelgroep als zorgverleners en beleidsmedewerkers behoefte hebben als het om een thuisservice gaat. De komende maanden wordt met behulp van vragenlijsten onder de doelgroep nader onderzocht hoe het zelftestpakket het beste kan worden aangeboden en hoe de online service er uit moet gaan zien. Jeanine Leenen verwacht dat nog dit jaar gestart zal worden met de thuisservice. In haar promotieonderzoek gaat ze zich richten op de vraag hoe deze service in de praktijk uitpakt.