4Limburg: hoogleraren lanceren plan voor mensen aan zijlijn arbeidsmarkt

Een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt die ook voor kwetsbare mensen toegankelijk is. Dat is het uiteindelijk doel van 4Limburg, een voorstel dat vijf hoogleraren van de Universiteit Maastricht bij de Provincie Limburg hebben ingediend.

“Op dit moment staan ongeveer 200.000 mensen in Limburg aan de zijlijn. We willen dat aantal in ongeveer vijf jaar tijd terugdringen met minstens tien procent”,

zegt Maria Jansen, hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid en programmaleider van de academische werkplaats.

Samen met de hoogleraren Saskia Klosse, IJmert Kant, Andries de Grip en Fred Zijlstra diende zij het voorstel in.

“Een belangrijk motief om mensen aan het werk te willen helpen, is dat dit bijdraagt aan een goede gezondheid. En daarmee aan een vitale samenleving. Dat is ook precies waar de Provincie Limburg zich sterk voor maakt”,

zegt Maria Jansen. Het programma 4Limburg werd ontwikkeld vanuit vier faculteiten: economie, gezondheidswetenschappen, arbeids- en organisatiepsychologie en sociaal recht. De hoogleraren stellen voor om het plan uit te laten voeren door kennisinstellingen, het openbaar bestuur, ketenpartners en de inwoners van Limburg. Het voorstel omvat een integraal meerjarenprogramma voor het versterken van de sociaaleconomische structuur van Limburg. Volgens de hoogleraren staan er op dit moment ongeveer 200.000 mensen tussen de 20 en 60 jaar aan de zijlijn, dat is 1 op de 5 Limburgers. Onder hen ook niet-uitkeringsgerechtigden en vluchtelingen. Maria Jansen:

“Ons idee is niet alleen dat meer mensen aan het werk kunnen, maar ook dat het begrip arbeid verbreed moet worden. Het gaat er om dat mensen zinvol bezig zijn.”

Om dat te bevorderen zijn onder andere meer experimenten op gemeentelijk niveau nodig.

“In diverse gemeenten is al sprake van experimenten, maar dat aantal willen we uitbreiden. Die experimenten willen we op een wetenschappelijke manier monitoren, zodat duidelijk wordt wat wel en wat niet werkt. En voor wie iets werkt.”

Verder willen de hoogleraren samen met het MKB de zogeheten Balansmeter inzetten bij 50-plussers. Met dit instrument, ontwikkeld door de universiteit, kunnen vroegtijdig werknemers met een verhoogd risico op verzuim worden opgespoord.

Inmiddels hebben de hoogleraren hun voorstel toegelicht bij Gedeputeerde Staten.