Model brengt samenhang armoede, schulden en gezondheid in beeld

 

Hoe hangen armoede, schulden en gezondheid met elkaar samen? Dat was de kernvraag van een onderzoek, uitgevoerd in de gemeente Utrecht. Beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk ontwikkelden samen een model om de vraag te kunnen beantwoorden. Zij werden hierin ondersteund door de Universiteit Maastricht (UM), Wageningen University & Research (WUR) en de gemeente Utrecht.

Voor promovendus Laurens Reumers van de vakgroep Health Services Research van de UM, vormde dit onderzoek een onderdeel van zijn promotieonderzoek. Daarin richt hij zich op de uitkomsten van de evaluatie van het landelijke programma Alles is Gezondheid. De indirecte effecten van armoede en schulden op gezondheid (en andersom) komen hierin ook aan bod.

Het model dat in Utrecht werd ontwikkeld, laat zien hoe de factoren armoede, schulden en gezondheid elkaar beïnvloeden: het maakt duidelijk dat als er op één van die terreinen iets verandert, dat effect heeft op de andere twee. Verder laat het model zien dat zaken als meedoen in de maatschappij, stress, financiële vaardigheden en schaamte, een negatieve dan wel positieve invloed kunnen hebben op armoede, schulden en gezondheid. Tot slot onderschrijft dit onderzoek de sterke invloed van regels, systemen en (financierings)voorzieningen, die zowel bevorderend als belemmerend kunnen werken. Professionals en burgers lijken weinig tot geen invloed op deze regels, systemen en voorzieningen te hebben. “In sessies met zowel de praktijk als met wetenschappers kwam dat ook naar voren: de problemen kun je niet op het individuele niveau van de burger oplossen. Dat moet op systeemniveau gebeuren”, vertelt Laurens Reumers.

Het onderzoek is omgezet in een compacte factsheet, waarop de resultaten kort zijn weergegeven. De factsheet kan als handvat dienen voor beleidsmakers. Laurens Reumers is inmiddels met collega’s bezig met vervolgonderzoek, waarin de modellen worden getoetst aan en ingevuld met data van CBS en enquêtedata.

Refereerbijeenkomst armoede

Tijdens de refereerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, het Programmabureau Trendbreuk en de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg op 7 april staat het thema armoede ook op de agenda. Tijdens deze bijeenkomst draait het vooral om de vraag wat ervaringsdeskundigheid kan betekenen voor het armoedevraagstuk.

Meer informatie over deze refereerbijeenkomst vindt u hier