Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Susan van Hees

Hoe mooi de theorie ook is, de praktijk is vaak weerbarstig. Zeker in complexe besluitvormingsprocessen waar veel partijen bij betrokken zijn.

“Het is spannend om die processen te analyseren en de rode draad te vinden. Inzichten die je zo opdoet, kunnen partijen misschien helpen om het proces te verbeteren”, vertelt Susan van Hees.

Het transitieproject Voor Elkaar in Parkstad (VEiP) waar zij als promovendus bij betrokken is, is daar een heel goed voorbeeld van. Het project moet een antwoord geven op de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven wonen, op een prettige en veilig manier.

“De complexiteit van het project spreekt me echt aan.”

In Parkstad zijn de overheid en de praktijk van wonen, welzijn en zorg bij het project betrokken. Bovendien speelt marktwerking een rol.

“Er is duidelijk sprake van een dynamische omgeving.”

Daarmee sluit het project heel goed aan bij haar studie en werkervaring. In 2008 rondde ze de master Bestuurskunde af aan de Universiteit van Tilburg. In haar scriptie beschrijft en analyseert ze de invoering van het (landelijke) Elektronisch Kind Dossier en het Elektronisch Patiënten Dossier. In deze processen bracht ze in kaart wat er goed en fout ging en of aan de wetenschappelijke criteria voldaan is om beide processen goed te laten verlopen. Na haar studie werkte ze enkele jaren bij BMC, een advies- en managementbureau voor de publieke sector en de non-profit sector.

“Ik wilde heel graag ontdekken of de praktijk overeen komt met wat ik had geleerd. En of het klopt dat de kloof tussen beleid en uitvoering daadwerkelijk zo groot is, zoals vaak wordt beweerd.”

Vanuit BMC werd ze gedetacheerd als uitvoerder, beleids- en projectmedewerker en adviseur op het gebied van zorg en welzijn voor gemeenten en zorginstellingen. Gaandeweg speelde de gedachte om te promoveren steeds vaker op. In diezelfde tijd diende de vacature in het project Voor Elkaar in Parkstad zich aan. Een promotieonderzoek dat perfect aansluit bij wat ze wil, vertelt ze.

“Wat ik ook heel belangrijk vond, was de link naar de praktijk. Daar is in dit project zeker sprake van.”

Susan van Hees

Gepromoveerd UM-GGD

De transitie van de ouderenzorg in Parkstad

Stats

Gepromoveerd
Hees van S, Horstman K, Jansen M, Ruwaard D. Conflicting notions of citizenship in old age: An analysis of an activation practice. Journal of Aging Studies 35 (2015) 178–189. DOI: 10.1016/j.jaging.2015.09.001

Hees van S, Horstman K, Jansen M, Ruwaard D. Betekenissen van burgerschap van ouderen in de participatiesamenleving. TSG 2015;93(5): 191-196.Download

Department of Health Services Research
Maastricht University
Room 0.043
Duboisdomein 30
6229 GT Maastricht
E s.vanhees@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 16 91

Social

Back to Top