Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Stephanie Brinkhues

Stephanie Brinkhues

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren; zoals infecties van de luchtwegen, maag-darmen en blaas. Dit zorgt voor een grote ziektelast, die voor een deel voorkómen kan worden.

“Als we weten wat infecties bij ouderen bevordert of juist tegengaat, kunnen we die infecties mogelijk beter voorkomen.”

Stephanie Brinkhues doet promotieonderzoek binnen De Maastricht Studie die gericht is op het voorkomen van diabetes type 2 in de regio. Daarnaast werkt ze bij de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg en de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+. Voor dit promotieonderzoek werkt de GGD Zuid Limburg samen met de Universiteit Maastricht en het Julius Centrum.

“Oudere mensen hebben vaak een verminderde weerstand en daardoor meer infecties.”

Contact met anderen in het sociale netwerk, zoals familie, vrienden, kennissen, speelt hierin een cruciale maar tweeledige rol. Infecties verspreiden via contact met anderen. Tegelijkertijd zorgen deze contacten ook voor bescherming tegen infecties, onder andere doordat sociaal contact het immuunsysteem versterkt.

“In het onderzoek richten we ons op de sociale netwerken van ouderen. Een negatief effect van die netwerken is dat daarin infecties verspreid kunnen worden. Andersom kan het met elkaar omgaan het immuunsysteem ook versterken, wie daardoor een betere weerstand heeft, heeft immers minder kans op infecties.”

Voor het onderzoek kan Stephanie gebruik maken van gegevens van De Maastricht Studie. Zo werden uitgebreide vragenlijsten afgenomen onder de deelnemers aan deze studie. Daarin wordt onder andere ingegaan op infecties en sociale netwerken.

Stephanie Brinkhues

Promovendus GGD Zuid Limburg- Universiteit Maastricht

Sociale context van infecties.

Stats

Promovendus
GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400 AA Heerlen
E stephanie.brinkhues@ggdzl.nl
E stephanie.brinkhues@mumc.nl
T 088-880 5178


Social

Back to Top