Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Polina Putrik

Is het mogelijk om op basis van beschikbare databronnen de korte en lange termijn effecten te meten van integraal gezondheidsbeleid in achterstandsbuurten? Polina Putrik richt zich op deze vraag. In de achterstandsbuurten voeren gemeenten diverse activiteiten uit om de leefkwaliteit van de buurt te verbeteren. Gemeenten doen dit vanuit verkeer & vervoer, bouwen & wonen, welzijn, ruimtelijke ordening, sociaaleconomische zaken, lokale economie, volksgezondheid etc. Indirect doel van deze integrale aanpak is de vermijdbare ziektelast terug te dringen en de gezondheid van laag sociaaleconomische groepen op te trekken naar het niveau van hoog sociaaleconomische groepen.

Gemeenten willen graag inzicht in de effecten van hun beleid. Maar een instrument om beleidseffecten op buurtniveau zichtbaar te maken ontbreekt. De bedoeling is zo’n instrument te ontwikkelen. Hiermee kan een gemeente beoordelen of het totaalpakket van alle activiteiten in de buurt op de lange termijn bijdraagt aan het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Eerst is een overzicht gemaakt van de belangrijke indicatoren (wat moeten we meten?), daarna wordt bekeken welke databronnen beschikbaar en bruikbaar zijn (wat is er?). Tot slot wordt met rekenmodellen een ‘foto’ van de buurt gemaakt. Het instrument wordt uitgetest in enkele lage, gemiddelde en hoge sociaaleconomische buurten.

Polina Putrik

Nulaanstelling bij Maastricht University en onderzoeker GGD Zuid Limburg

Een instrument voor het evalueren van beleidsmaatregelen in achterstandswijken

Stats

Gepromoveerd
Putrik P et al. Living Environment Matters: Relationships Between Neighborhood Characteristics and Health of the Residents in a Dutch Municipality. J Community Health 2014; doi:10.1007/s10900-014-9894-yDownload
Department of Health Promotion
CAPHRI
Maastricht University
E polina.putrik@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 40 11

Social

Back to Top