Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Petra Woestenberg

Petra Woestenberg

Promovendus RIVM en GGD Zuid-Limburg

Humaan papillomavirus (HPV) is een seksueel overdraagbare infectie waarvan veel verschillende types bekend zijn. Een aanhoudende HPV infectie kan leiden tot kanker, waaronder baarmoederhalskanker. Op advies van de gezondheidsraad worden meisjes in Nederland gevaccineerd tegen HPV-16 en -18, de belangrijkste veroorzakers van baarmoederhalskanker.

Tijdens mijn promotietraject zal ik het HPV vaccinatieprogramma monitoren en onderzoek doen naar de effecten van HPV vaccinatie op populatieniveau. Zo kun je denken aan het effect van HPV-16 en -18 vaccinatie op het voorkomen van andere HPV types en het effect van meisjes vaccinatie op het voorkomen van HPV bij jongens.

Mijn promotieproject is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten en de GGD Zuid-Limburg, afdeling Seksuele gezondheid, infectieziekten en milieu. Mijn promotor is Christian Hoebe (GGD Zuid-Limburg) en mijn copromotoren zijn Hans Bogaards (RIVM) en Birgit van Benthem (RIVM).

Petra Woestenberg

Promovendus RIVM en GGD Zuid Limburg

HPV vaccinatieprogramma monitoren en onderzoek doen naar de effecten van HPV vaccinatie op populatieniveau.

Stats

Promovendus
RIVM- Centrum Infectieziektebestrijding Afdeling Epidemiologie en Surveillance (EPI)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
E Petra.Woestenberg@rivm.nl
T 030-274 36 41


Back to Top