Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Nina Bartelink

Nina Bartelink

Vier scholen van onderwijsstichting Movare in de regio Parkstad werken aan een volledig nieuw onderwijsconcept: de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’. In dit concept krijgen gezonde voeding en beweging veel aandacht. Uitgangspunt vormt het idee dat leerlingen die fysiek en geestelijk beter in hun vel zitten, ook beter presteren. Op die manier zouden hun talenten optimaal ontwikkeld kunnen worden. De Universiteit Maastricht en GGD Zuid Limburg/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg gaan samen onderzoeken of dat inderdaad zo is. Nina Bartelink is één van de promovendi in dit grootschalige onderzoek.

“Dat vind ik een hele eer, want dit is een fantastisch project. Ik kan in dit onderzoek echt iets bijdragen en dat is precies wat ik wil. Een gezonde leefstijl heb ik altijd belangrijk gevonden. Als het lukt om kinderen te verleiden gezond te leven, hebben ze daar hun hele leven voordeel van.”

Nina Bartelink studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich al in de combinatie van beweging en gezondheid. Na haar studie werkte ze enkele jaren bij de GGD Zuid Limburg. In die periode raakte ze betrokken bij het effectief gebleken programma RealFit voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met overgewicht. Ook daarin staan gezonde voeding en beweging centraal.

Sinds 1 augustus 2014 is Nina Bartelink promovendus en richt zij zich op de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’. Zo gaan de vier pilotscholen in het schooljaar 2014-2015 elk een eigen dagprogramma ontwikkelen. Daarin wordt samengewerkt met verschillende partijen in de regio, zoals de kinderopvang en sportverenigingen. Ook ouders van leerlingen worden hierbij betrokken. In haar rol als promovendus ondersteunt Nina Bartelink de partijen in het ontwikkelen van dagprogramma’s.

“Het gaat uiteindelijk om het inzetten van interventies waar de scholen behoeften aan hebben. Daarbij is het goed mogelijk dat bestaande interventies of onderdelen daarvan gecombineerd worden met elkaar. Uitgangspunt is dat gekozen interventies bewezen effectief zijn.”

De dagprogramma’s worden ingevoerd in het schooljaar van 2015-2016. Nina Bartelink gaat dan onderzoeken welk effect deze dagprogramma’s hebben op het voedings- en beweeggedrag van de leerlingen.

Nina Bartelink

Promovendus Maastricht University

Gezonde basisschool van de toekomst

Stats

MSc / promovendus
Maastricht University,
Department of Health Promotion
Debijeplein 1, kamer B1.092, 6229 HA Maastricht
E n.bartelink@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 2401

Social

Back to Top