Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Marie-José Theunissen

Het werken in de Jeugdgezondheidszorg heeft Marie-José Theunissen altijd aangesproken.

“Omdat je holistisch kijkt, naar de ontwikkeling van het kind in zijn omgeving.”

Marie-José Theunissen studeerde Geneeskunde in Nijmegen en volgde onder meer de opleiding ‘arts, maatschappij en gezondheid’. Ze is jeugdarts voor 4- tot 19-jarigen bij de GGD Zuid Oost Brabant in Eindhoven. Sinds september 2009 werkt ze ook als science practitioner bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo). In die rol brengt ze onderzoekskennis van de universiteit naar de praktijk van de GGD. Andersom hevelt ze vragen uit de praktijk over naar de wetenschap.

“Het is heel goed dat academische werkplaatsen dat bevorderen.”

Als deelnemer aan de Masterclass kreeg Marie-José Theunissen in 2009 een prijs voor haar onderzoek naar binge drinken (overmatig drinken) onder jongeren.

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in onderzoek, maar door de Masterclass besefte ik hoe leuk ik het vond. Dat ik nu een promotieonderzoek kan doen, terwijl ik ook aan het werk kan blijven als jeugdarts, beschouw ik als een unieke kans. Ik zou het contact met de jeugd en ouders niet willen missen en vind het belangrijk dat de praktijk verder professionaliseert.”

Haar onderzoek richt zich op de rol van de Jeugdgezondheidszorg in de problematiek van jongeren die zonder diploma de school verlaten, de drop-outs.

“Er is al veel onderzoek gedaan naar schoolverzuim, maar dat gebeurt zelden vanuit het perspectief van de gezondheidszorg.”

Op verschillende manieren hoopt Marie-José Theunissen vast te kunnen stellen of er in de vroege jaren al clusters van symptomen zijn te vinden die duiden op mogelijk voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Belangrijke aandachtspunten in het onderzoek zijn de verschillen tussen jongens en meisje en hun sociaal economische status.

“Ik hoop dat het onderzoek resulteert in een soort toolkit voor jeugdartsen waarmee ze kinderen die risico lopen op een drop-out vroegtijdig kunnen opsporen en begeleiden.”

Marie-José Theunissen

Arts M&G-jeugdarts

De Jeugdgezondheidszorg en de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten

Stats

Gepromoveerd
Theunissen MJ et al. Why Wait? Early Determinants of School Dropout in Preventive Pediatric Primary Care. PLoS ONE 2015;10(11): e0142315. doi:10.1371/journal.pone.0142315 Download

Theunissen MJ et al. The early identification of risk factors on the pathway to school dropout in the SIODO study: a sequential mixed-methods study. BMC Public Health 2012;12:1033. doi: 10.1186/1471-2458-12-1033.Download

Theunissen MJ et al. Are Barbie and Ken too cool for school? A case-control study on the relation between gender and dropout. Eur J Public Health 2014. doi: 10.1093/eurpub/cku097Download

Department of Social Medicine
Maastricht University
E mj.theunissen@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 22 23

Social

Back to Top