Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Mandy Stijnen

Wat is het effect van een preventief consult in de vorm van een huisbezoek door de praktijkondersteuner? Tijdens het huisbezoek worden ogenschijnlijk gezonde 75-plussers gescreend op kwetsbaarheid en wordt gekeken naar fysieke gezondheid, leefstijl en sociaal, psychisch en cognitief functioneren. Waar nodig volgt een passend aanbod van zorg- en/of welzijnsvoorzieningen. Mandy Stijnen brengt de effecten ervan in kaart.

De studie vindt plaats in 24 huisartsenpraktijken in Zuid-Limburg en Midden-Limburg. Ouderen uit huisartsenpraktijken die werken met de consultatiefunctie worden vergeleken met ouderen uit huisartsenpraktijken waar de gangbare situatie gehandhaafd blijft.

De zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen wordt bij aanvang van het project met behulp van vragenlijsten in kaart gebracht. Na 6, 12 en 18 maanden wordt dit opnieuw gedaan. Of betrokken professionals en ouderen de consultatiefunctie in de huisartsenpraktijk positief beoordelen en als meerwaarde beschouwen wordt systematisch nagevraagd. Als de consultatiefunctie positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven biedt dit mogelijkheden voor verbreding van de bestaande huisartsenzorg in de richting van preventieve ouderenzorg.

Mandy Stijnen

Nulaanstelling Maastricht University en senior onderzoeker GGD

De waarde van [G]OUD: een evaluatiestudie naar de effecten van de consultatiefunctie voor ouderen

Stats

Gepromoveerd

Proefschrift Mandy Stijnen. Towards proactive care for potentially frail older people in general practice. Download

Stijnen MMN et al. Formulation of and adherence to a care plan for potentially frail community-dwelling older people by practice nurses in the Netherlands.  Journal of Nursing Education and Practice 2014;4(8):34-43.Download

Stijnen MMN et al. Detected health and well-being problems following comprehensive geriatric assessment during a home visit among community-dwelling older people: who benefits most? Family Practice 2014;31(3):333-340Download

Stijnen MMN et al. Process evaluation plan of a patient-centered home visitation program for potentially frail community-dwelling older people in general practice. European Journal for Person Centered Healthcare 2013;2(2):179-189.Download

Stijnen MMN et al. Early detection of health problems in potentially frail community-dwelling older people by general practices – project [G]OLD: design of a longitudinal, quasi-experimental study. BMC Geriatr 2013;13:7 Download

Stijnen MMN et al. Development of a home visitation programme for the early detection of health problems in potentially frail communitydwelling older people by general practices. Eur J Ageing 2012 doi 10.1007/s10433-012-0251-7 Download

GGD Zuid Limburg
E mandy.leurs@ggdzl.nl
T 088 880 53 95

Social

Back to Top