Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Lotte Prevo

Lotte Prevo

Armoede heeft een grote impact op personen en gezinnen, maar is nog steeds veel voorkomend probleem in Nederland. Ook de gemeente Vaals heeft te kampen met armoede, waarbij een op de zeven huishoudens leeft onder de armoedegrens. Armoede heeft veel verschillende gezichten, zoals geen geld voor een nieuwe winterjas, slechtere prestaties op school, schulden, ongezonde leefgewoonten, stress en geen uitzicht hebben op een betere toekomst. De gemeente Vaals, de universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg slaan de handen ineen om samen met de gezinnen in armoede te werken aan een betere toekomst.

“Op nummer één staat het belang van de gezinnen, dat spreekt mij ontzettend aan in dit project. Samen manieren bedenken met de gezinnen als partners om zo de situatie van alle gezinnen in Vaals, die zich in deze vervelende omstandigheden bevinden, blijvend te verbeteren.”

Lotte Prevo studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. In het tweede jaar van haar studie koos ze voor de richting Preventie & Gezondheid, waarna ze zich tijdens haar Master Health Education & Promotion verder specialiseerde in de preventieve sector. Na het Cum Laude afronden van deze studies, werd ze 1 juli 2016 aangesteld als promovendus en richt ze zich op het project “Kansen voor alle kinderen” in de gemeente Vaals.
In de periode van midden 2016 tot en met eind 2019 zal worden gewerkt met een bottom-up benadering samen met de deelnemende gezinnen, waarnaast een top-down benadering vorm krijgt via de gevormde projectgroep. Er zal constant worden ingezet op de basisbehoeften van de gezinnen. Uit de eerder uitgevoerde startfoto werd duidelijk dat de prioriteit van de gezinnen ligt op het faciliteren van elkaar ontmoeten, elkaar helpen, mobiel zijn en je veilig voelen. Deze focus zullen de activiteiten ook krijgen, waarbij het ultieme doel betreft het doorbreken van het armoedepatroon en de aanwezige gezondheidsverschillen verkleinen. Samen met de gezinnen in Vaals en met de partners uit het formele en informele netwerk van Vaals zullen deze activiteiten een vaste vorm krijgen.

“Een ontzettend mooie kans om samen met de gezinnen, maar vooral ook Vaals breed aan de slag te gaan. Aansluiten bij wat er al is in Vaals, dat proberen te versterken en het toevoegen van nieuwe activiteiten op basis van de behoeften van de betrokken gezinnen, dat is volgens mij de kracht van dit project”..”

Lotte Prevo zal actie begeleidend onderzoek uitvoeren gedurende de project periode, waarbij een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal worden ingezet. Op deze manier worden kennis en inzichten genereerd die van belang zijn voor het ontwikkelingsproces van de activiteiten. Gedurende het project zal constant rekening worden gehouden met mogelijkheden om de activiteiten na afloop voort te zetten door middel van een structurele verankering in de reguliere aanpak.

Lotte Prevo

Promovendus Maastricht University

“Kansen voor alle kinderen” in de gemeente Vaals

Stats

MSc / promovendus
Maastricht University,
Department of Health Promotion
Peter Debijeplein 1, 6229 HA Maastricht
E l.prevo@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 2416
Back to Top