Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Lisanne Vonk

Lisanne Vonk

Op haar lijf geschreven, zo typeert Lisanne Vonk haar rol in de landelijke evaluatie van de Gezonde School-aanpak. Kernvraag in de evaluatie is of de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs bevordert. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, en TNO. Lisanne Vonk is een van de twee promovendi in dit onderzoek. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en deed hier twee masters.

“Beiden brachten me bij de GGD Zuid Limburg, waar ik al meewerkte aan de evaluatie van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), gekoppeld aan de Gezonde School-aanpak. Heel leuk dat ik hierin nu verder kan gaan als promovendus. Voeding en leefstijl spreken mij erg aan en ik werk graag met kinderen. Verder vind ik het belangrijk dat dit een onderzoek is waar de praktijk ook echt iets mee kan. Het is bovendien een onderwerp dat leeft in Nederland. Dat we tegenwoordig veel ziektes kunnen genezen is natuurlijk heel mooi, maar met leefstijl kun je ook veel ziektes voorkomen.”

De Gezonde School-aanpak is een landelijk programma dat zich via het onderwijs richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd. De coördinatie is in handen van het RIVM Centrum Gezond Leven, GGD GHOR Nederland en de drie onderwijsraden (PO, VO, MBO). Scholen ontvangen extra geld, training en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden en relaties en seksualiteit.

Lisanne Vonk gaat onder andere onderzoeken wat het effect van het programma op leerlingen is. Het gaat dan om zaken als leefstijl, gezondheid, leerprestaties en persoonsvorming. Voor dit onderdeel gaat ze zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande data, onder andere van meerdere GGD’en en het RIVM. Daarnaast gaat ze in kaart brengen welke factoren bevorderend en belemmerend werken op de effectiviteit van het programma. Factoren die een rol kunnen spelen, zijn onder andere de implementatiegraad van de aanpak, de betrokkenheid van ouders en de grootte van de school.

“Om dit in kaart te brengen, gaan we waarschijnlijk betrokkenen op de scholen interviewen. Maar hoe we dit precies gaan doen, staat nog niet vast.”

Behalve de twee promovendi, zijn ook andere onderzoekers en praktijkprofessionals bij de evaluatie betrokken.

Lisanne Vonk

Promovendus Maastricht University

Evaluatie Gezonde School-aanpak.

Stats

Promovendus
Maastricht University, Vakgroep Health Services Research
Duboisdomein 30
6229 GT Maastricht
Kantoor 0.009

l.vonk@maastrichtuniversity.nl


Back to Top