Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Laurens Reumers

Laurens Reumers

Ik ben Laurens Reumers en ben in april 2018 als promovendus begonnen bij de afdeling Health Services Research aan de uitkomstenevaluatie van het landelijke programma Alles is Gezondheid.

Eerder studeerde ik politicologie, met een specialisatie in vergelijkende politicologie, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Werken aan een gezonder en vitaler Nederland, dat is het doel van het programma ‘Alles is Gezondheid…’. ‘Alles is Gezondheid…’ is een programma dat in 2014 is gestart als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Het beoogt samen met diverse partners uit publieke, private en maatschappelijke organisaties een beweging op gang te zetten die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Partners kunnen door middel van een pledge, gezamenlijk of alleen, beloven zich te verbinden aan ‘Alles is Gezondheid…’ en bijdragen door middel van het uitvoeren van gerichte en concrete activiteiten. Deze manier van werken is vernieuwend en kenmerkend voor wat binnen de bestuurskunde ook wel bekend staat als de beweging van government naar governance.

Na een evaluatie van de eerste fase (2014-2017) heeft de overheid besloten dit programma te verlengen. Deze vervolgfase geeft onderzoekers van de Universiteit Maastricht de gelegenheid ‘Alles is Gezondheid…’ opnieuw te evalueren, zowel op proces als op uitkomsten. Laurens gaat aan de slag met de uitkomstenevaluatie.
De uitkomstenevaluatie is er in de kern op gericht dat de activiteiten binnen ‘Alles is Gezondheid…’ bekeken worden in termen van gezondheidseffecten op geaggregeerd niveau. Dit betekent dat bepaald moet worden wat er binnen ‘Alles is Gezondheid…’ valt en wat de directe en indirecte gevolgen zijn hiervan. Het loskoppelen van effecten van het programma en andere invloeden is wel een lastige opgave. Extra uitdagend is om de langetermijneffecten van activiteiten binnen het programma in kaart te brengen. Hiervoor maken we gebruik van kwantitatieve simulatiemethoden, om een inschatting te kunnen maken van gezondheidseffecten in de toekomst.

Laurens Reumers

Promovendus GGD Zuid Limburg

Uitkomstenevaluatie van het landelijke programma Alles is Gezondheid.

Stats

Promovendus
Maastricht University, department of Health Services Research
Postbus 616 6200 MD Maastricht
l.reumers@maastrichtuniversity.nl T 043-3881701
Back to Top