Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Juliën Wijers

Juliën Wijers

Chlamydia Trachomatis (CT) is de meest voorkomende soa in Nederland. Doordat een CT infectie vaak asymptomatisch verloopt, is het (her) testen van risicogroepen, zoals jongeren onder de 25 jaar, erg belangrijk om verdere verspreiding te voorkomen. Tijdens mijn onderzoek naar CT zal ik onder andere het testbeleid van verschillende zorgverleners in kaart brengen. Daarnaast zal ik mij focussen op een minder bekende soa: Mycoplasma Genitalium (MG). De prevalentie en risicofactoren van deze soa zijn vrijwel onbekend. Tevens lijkt er een associatie te zijn met CT; het behandelen van CT met antibiotica zou resistentie van  MG in de hand kunnen werken.

Ik ben werkzaam bij de afdeling Seksuele gezondheid, infectieziekten en milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg. Mijn promotor is Christian Hoebe en de copromotores zijn Nicole Dukers en Geneviève van Liere.

Juliën Wijers

Promovendus GGD Zuid Limburg

Chlamydia Trachomatis en Mycoplasma Genitalium: prevalentie, risicofactoren en testbeleid.

Stats

Promovendus
GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6160 AA Heerlen
julien.wijers@ggdzl.nl
T 088 880 56 20


Social

Back to Top