Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Jeanne Heil

Jeanne Heil

Van 2009 tot 2012 studeerde Jeanne Heil Gezondheidswetenschappen met de richtingen Gezondheidsvoorlichting (GVO) en Bewegingswetenschappen (BW) aan de Universiteit van Maastricht. Haar master thesis (Soa Aids Nederland) was de effect evaluatie van een e-health interventie met het doel SOA’s te voorkomen onder lager opgeleide jongeren. In 2013 behaalde ze haar master’s degree (MSc) in Health Sciences – Prevention and Public Health aan de Vrije Universiteit, te Amsterdam. Vervolgens begon ze met werken als onderzoeker bij de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg. Onder begeleiding van Prof. dr. Christian Hoebe, dr. Nicole Dukers-Muijrers en dr. Jochen Cals werkt ze aan haar promotie in samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en de School for Public Health and Primary Care (CAPHRI).

Kinkhoest onderzoek

Er worden grote verschillen in de aantallen kinkhoestmeldingen op het niveau van regio, huisartspraktijk en postcodegebied gesignaleerd waarbij tevens een forse onderrapportage waarschijnlijk lijkt. Jeanne probeert hierbij de gehele zorgketen van kinkhoestdiagnostiek te bekijken, van zorgverlener tot en met de kinkhoest melding. Hiermee willen we uiteindelijk uitspraken kunnen doen over kinkhoest meldingen; wat zeggen die nou eigenlijk?

Hepatitis C onderzoek

Geschat wordt dat twee derde van de chronische Hepatitis C-geïnfecteerden niet bekend zijn met hun infectiestatus. Daarnaast is er recent grote vooruitgang geboekt in de behandeling van Hepatitis C. We willen onze kennis vergroten hoe we deze verborgen infecties het beste kunnen opsporen. Hierbij werkt Jeanne samen met verschillende huisartspraktijken, mdl-artsen, microbiologen, verpleegkundigen, taalambassadeurs, psychologen en epidemiologen.

Jeanne Heil

Promovendus GGD Zuid Limburg

Kinkhoest onderzoek en Hepatitis C Onderzoek.

Stats

Gepromoveerd
GGD Zuid Limburg
Postbus 3033
6400 AA Heerlen
jeanne.heil@ggdzl.nl
T 088 880 5294


Back to Top