Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Huub Hoofs

Statistiek in combinatie met maatschappelijk nut, die elementen zijn kenmerkend voor het onderzoek van Huub Hoofs. Hoe hij zijn onderzoek gaat vormgeven, staat nog niet helemaal vast. Een duidelijk doel heeft hij wel voor ogen.

“Wat ik graag wil bereiken, is duidelijk maken dat het heel nuttig is om na het vijftiende levensjaar door te gaan met het verzamelen van data.”

Jeugdigen zien nu voor het laatst een GGD arts of verpleegkundige als ze 14, 15 jaar zijn, vertelt hij.

“Dan stopt het en dat is jammer. Als de GGD jeugdigen nog eens zou zien in de transitiefase van jeugd naar volwassenheid, denk ik dat dit hele nuttige informatie oplevert. Informatie die heel bruikbaar is om op jonge leeftijd al te voorspellen welke risico’s iemand op latere leeftijd loopt. Bijvoorbeeld of je later meer risico loopt op een verlaagde arbeidsparticipatie.”

Huub Hoofs heeft veel affiniteit met jeugd en het wetenschappelijk onderzoek. Na zijn bachelor studie Pedagogiek in Utrecht, koos hij bewust voor een researchmaster waarin pedagogiek en ontwikkelingspsychologie gecombineerd worden. Hij studeerde in 2012 af op een onderzoek naar de betrouwbaarheid van (gedrags)testjes voor kinderen van 2 en 3 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om testjes waarmee wordt nagegaan of kinderen kunnen wachten.

“Na mijn studie wist ik zeker dat ik door wilde gaan in het onderzoek. Ik vind wel dat wat ik doe maatschappelijk nut moet hebben. Ik wilde bovendien graag iets met jeugd doen, omdat jeugdigen meer veranderbaar zijn dan volwassenen. Bovendien hecht ik aan statistiek. Die elementen vind je allemaal terug in dit onderzoek.”

Dat hij voor zijn onderzoek veel contact zal hebben met de GGD, noemt hij positief.

“Met mijn achtergrond wist ik nauwelijks iets van de GGD, maar ik heb de kennismaking als heel prettig ervaren. Ik ga me er nu verder in verdiepen.”

Huub Hoofs

Gepromoveerd

De voorspellende waarde van JGZ data

Stats

Gepromoveerd
Hoofs, H. et al. Is het DD-JGZ bruikbaar voor epidemiologisch onderzoek? JA!-Plus – Bij JA!33, voorjaar 2015, pp. 1-7Download

Hoofs, H. et al.  The Context Dependency of the Self-Report Version of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ): A Cross-Sectional Study between Two Administration Settings. PLoS ONE 2015 10(4): e0120930. doi:10.1371/journal.pone.0120930Download

Department of Epidemiology
Maastricht University
Peter Debyeplein 1
room A2.020
6229 ER Maastricht
E huub.hoofs@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 23 68

Social

Back to Top