Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Andrea Rozema

De wet verbiedt roken in openbare ruimten, maar niet op openbare terreinen zoals het schoolplein. Op welke wijze kunnen scholen toch zorgen voor een rookvrij schoolterrein? En als dat lukt, gaan leerlingen dan minder (snel) roken?

Andrea Rozema hoopt deze vragen te kunnen beantwoorden in haar promotieonderzoek. Zij is promovendus aan Tilburg University, maar werkt in het onderzoek samen met drie Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Brabant, Zuid-Limburg en Amsterdam, het RIVM en het Longfonds. ZonMw subsidieert het project en ook het RIVM betaalt mee.

Het onderzoek sluit perfect aan bij haar studie sociale psychologie en activiteiten tot nu toe, vertelt Andrea Rozema. Zo combineerde ze al eerder elementen uit de omgevings- en gezondheidspsychologie.

“Ik vind het onderzoek naar rookvrije schoolterreinen daarom ideaal. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoe je gezond gedrag kunt bevorderen, maar ook hoe leerlingen elkaar daarin kunnen beïnvloeden.”

In september 2013 begon ze met het onderzoek, dat bestaat uit vijf deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek is gericht op het verder ontwikkelen en wetenschappelijk onderbouwen van het stappenplan dat het Longfonds heeft ontwikkeld om scholen te ondersteunen in het rookvrij maken van hun terreinen. Het tweede deelonderzoek richt zich op de vraag hoe scholen met een rookvrij terrein dat gerealiseerd hebben en borgen.

Daarnaast zijn er twee deelonderzoeken die zich spitsen op scholen in de drie regio’s van de academische werkplaatsen, van vmbo en havo tot vwo.

“In de drie regio’s benaderen we de scholen die nog geen rookvrij schoolterrein hebben. Zo onderzoeken we welke barrières zij ervaren. Daarnaast gaan we onderzoek doen naar de scholen die aangeven met hulp van de GGD het schoolterrein rookvrij te willen maken.”

Het vijfde en laatste deelonderzoek is een effectevaluatie.

“Daarin willen we de vraag beantwoorden of jongeren niet gaan roken, of pas op latere leeftijd, als de schoolterreinen rookvrij zijn. Maar we willen ook de neveneffecten in kaart brengen, bijvoorbeeld of scholieren overlast in de buurt veroorzaken.”

Andrea Rozema verwacht dat in 2016 de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden.

Andrea Rozema

Gepromoveerd GGD-Tilburg University

Het voortgezet onderwijs rookvrij. Onderzoek naar de implementatie van rookvrije schoolterreinen op het voortgezet
onderwijs

Stats

Gepromoveerd
Andrea Rozema et al. Schools as smoke-free zones? Barriers and facilitators to the adoption of outdoor school ground smoking bans at secondary schools.Download
Tilburg University
Kamer T 314
PO Box 90153
5000 LE Tilburg
E a.d.rozema@tilburguniversity.edu
T 013 466 82 43


Social

Back to Top