Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Er zijn veel medewerkers in meer of mindere mate betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden van de Academische Werkplaats. Zo zijn er vanuit de GGD tal van professionals betrokken bij het begeleiden van kortlopende praktijkonderzoeken, het zogeheten Klein Maar Fijn onderzoek.

Vanuit de Universiteit Maastricht leveren tal van onderzoekers een bijdrage aan het opstellen van onderzoeksvoorstellen en zorgen ze voor de begeleiding van Master stagiaires en promovendi die het onderzoek uitvoeren.

Vanuit de gemeenten zijn met name ambtenaren volksgezondheid betrokken bij het formuleren van onderzoeksvragen voor Klein Maar Fijn onderzoek of nemen zij deel aan begeleidingsgroepen.

De selectie van medewerkers die hier vermeld staan is gebaseerd op:

  • het doen van (promotie-)onderzoek waarvoor externe, dat wil zeggen extra financiering beschikbaar is (al dan niet voltooid)
  • het begeleiden van promovendi en het initiëren van nieuw onderzoek dat relevant is voor beleid en praktijk.
Back to Top