Maastricht op derde plaats in Gezonde Stad Index 2020

Maastricht heeft een derde plaats behaald in de Gezonde Stad Index 2020 van advies- en ingenieursonderneming Arcadis. Deze index laat zien in hoeverre de fysieke omgeving in twintig steden bijdraagt aan gezondheid. In de analyse wordt bij Maastricht ook het onderzoek RuimteGIDS in Zuid-Limburg benoemd.

 

“Dit draait in de kern om de vraag hoe je gezondheid meeneemt in de stedelijke planning”,

zegt Dorus Gevers.

Hij doet als postdoconderzoeker van de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht onderzoek in RuimteGIDS.

“Hierin werken we samen met partijen die actief zijn op het snijvlak van omgeving en gezondheid en haken we aan bij gemeentelijke projecten in Maastricht en Kerkrade.”

De Gezonde Stad Index 2020 is gebaseerd op RIVM-onderzoek uit 2016 naar kenmerken en definities van een gezonde stad. Deze werden geclusterd in vijf kenmerken: gezond milieu, gezonde gemeenschap, gezonde gebouwde omgeving, gezonde mobiliteit en gezonde buitenruimte. Volgens het rapport van Arcadis scoort Groningen hierop het beste, gevolgd door Nijmegen en Maastricht.

“Maastricht scoort vooral goed als het gaat om de gebouwde omgeving. De stad is ruim opgezet, hygiënisch en schoon. Ook zijn er voldoende (zorg-)voorzieningen die bovendien goed bereikbaar zijn. Dat de A2 niet meer dwars door de stad heenloopt, draagt waarschijnlijk ook bij aan de goede totaalscore”,

zegt Dorus Gevers.

De index laat tegelijkertijd zien dat er duidelijk verbeterpunten zijn. Zo doet Maastricht het niet zo goed als het om een gezonde mobiliteit en de gezondheid van de inwoners gaat.

“Dan gaat het om je eenvoudig kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer of de fiets en mogelijkheden voor ontspanning en elkaar ontmoeten in de openbare ruimte. De gemeente erkent dit ook en zet hier vol op in met projecten als de Groene en Blauwe Loper. Die beogen onder andere om mensen meer te voet en op de fiets te laten doen en mensen te verleiden tot gezond gedrag. Dit zijn ook projecten waar we met RuimteGIDS aan meewerken. Daarbij leggen we contact met professionals en beleidsmakers en zetten we onder andere in op ontspannen, ontmoeten en bewegen. Met de experimenten die we met hen opzetten, doen we nieuwe kennis op.”

Een goed voorbeeld vormt het Vrijheidsplein aan de Groene Loper, een mooie, centrale plek die goed als ontmoetingsplek kan fungeren.

“Met de gemeente en de bewonersvertegenwoordiging praten we hier over. Wat we graag willen bereiken, is dat mensen met een verschillende achtergrond hier elkaar ontmoeten.”

Dorus Gevers ziet de uitkomst van het Arcadis rapport als steun in de rug voor het RuimteGIDS onderzoek.

“Er gebeurt in Maastricht al heel lang veel op het gebied van het tegengaan van geluidsoverlast en verbeteren van de luchtkwaliteit. Het is belangrijk om daarnaast in te zetten op het derde spoor: een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Dat is ook een taak van de gemeente in de nieuwe Omgevingswet en daar zijn we volop mee bezig.”

Hier leest u het rapport van Arcadis & RuimteGids.