Luchtwegklachten bij kinderen nemen sinds 2001 niet meer toe

SAMSUNG DIGITAL CAMERAHet aantal kinderen met luchtwegklachten, eczeem en hooikoorts is sinds 2001 niet toegenomen. Bovendien was tussen 1989 en 2001 sprake van een afname van het aantal kinderen met luchtwegklachten. Dat stelt Dianne de Korte in een onderzoek waar ze 18 december aan de Universiteit Maastricht op promoveert.

‘Trends in childhood asthma and atopic diseases; practice-based research in Child and Youth  Health Care’, luidt de titel van het onderzoek.

“Luchtwegklachten, eczeem en hooikoorts zijn nauw met elkaar verbonden. Lange tijd was de verwachting dat het aantal kinderen met deze klachten zou toenemen. In de praktijk blijkt dat niet het geval. Tussen 1989 en 2001 is het aantal kinderen met luchtwegklachten zelfs gedaald en daarna dus gestabiliseerd. Dat is een geruststellende boodschap”, zegt Dianne de Korte.

Zij noemt het aannemelijk dat deze trend het gevolg is van het feit dat kinderen in hun omgeving minder aan tabaksrook worden blootgesteld.

In haar onderzoek maakte Dianne de Korte gebruik van data van twee al langer lopende studies. Allereerst is dat de Astma Monitor van de GGD in de Westelijke Mijnstreek. Deze is gebaseerd op het periodieke onderzoek van jeugdartsen in de regio op basisscholen. Al sinds 1989 houden de onderzoekers elke vier jaar bij hoeveel leerlingen luchtwegklachten hebben. Sinds 2001 registreren zij ook het aantal leerlingen met hooikoorts en eczeem. Verder maakte Dianne de Korte gebruik van data van de zogeheten LucKi studie in de Westelijke Mijnstreek, die zich richt op het voorkomen van astma, eczeem en hooikoorts bij kinderen. Hiertoe worden kinderen sinds 2006 vanaf hun geboorte tot hun 19e gevolgd.

“We hebben verder ook de vele data over lengte en gewicht gebruikt en onderzocht of sprake is van een relatie tussen overgewicht en luchtwegklachten. De conclusie is dat kinderen met overgewicht vaker luchtwegklachten hebben. Daarmee bevestigt dit onderzoek eerdere studies op dit gebied. Alleen weten we niet hoe dit komt en dat is een vervolgonderzoek waard.”

Wel is het volgens Dianne de Korte in deze fase al zinvol om preventieve maatregelen voor astma ook te richten op kinderen met (een verhoogd risico op) overgewicht.

Het complete proefschrift van Dianne de Korte vindt u op: http://www.proefschriftdiannedekorte.nl/