Lisanne Vonk promovendus in evaluatie Gezonde School-aanpak

Welk effect heeft de Gezonde School-aanpak op leerlingen? En wat draagt bij aan de effectiviteit van het programma op scholen? Dat zijn de kernvragen in het onderzoek van Lisanne Vonk, die op 1 augustus in Maastricht is gestart als promovendus in de landelijke evaluatie van de Gezonde School-aanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, en TNO.

“Dat het om een landelijk onderzoek gaat, spreekt mij erg aan”,

vertelt Lisanne Vonk.

De Gezonde School-aanpak is een landelijk programma dat zich richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd via het onderwijs. Het wordt gecoördineerd door het RIVM Centrum Gezond Leven, GGD GHOR Nederland en de drie onderwijsraden (PO, VO, MBO). Scholen ontvangen extra geld, training en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en roken en alcohol.

In de evaluatie van de aanpak werken praktijkprofessionals, onderzoekers en twee promovendi samen. Zij willen antwoord geven op de vraag of de aanpak de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs daadwerkelijk bevordert. Plus wat nodig is om het programma effectief te laten zijn. Lisanne Vonk gaat zich onder andere bezighouden met die laatste vraag. Daarnaast zal zij zich richten op de vraag welke effecten de aanpak op leerlingen heeft. Dan gaat het bijvoorbeeld om hun gezondheid, leefstijl en leerprestaties.

“Op dit moment ben ik nog volop bezig met de onderzoeksopzet”,

vertelt de promovendus.

“Zeker is dat we voor het onderzoek naar het effect op de leerlingen, onder andere gebruik gaan maken van bestaande data. Ook omdat de werkdruk op scholen al heel hoog is en omdat er veel data voorhanden zijn.”

Voor meer informatie, kijk op de website van de Gezonde School.

Lees ook het websiteportret van Lisanne Vonk.