Klein maar Fijn onderzoek in stadsdeel Sanderbout: “Snel, zorgvuldig en zinvol”

Opbrengst sociale interventies SanderboutEen snel en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek dat de gemeente Sittard-Geleen concrete handvatten biedt. Zo oordeelt Jos Mevis, programmamanager leefbaarheid, over het Klein maar Fijn onderzoek in het stadsdeel Sanderbout. Het onderzoek werd uitgevoerd door masterstudent Hannah Greijdanus van de Universiteit Maastricht, in opdracht van de gemeente.

Jos Mevis is van het projectbureau Queresta en wordt door de gemeente Sittard-Geleen ingehuurd als programmamanager leefbaarheid in de wijk Sanderbout. Hij adviseerde de gemeente om een Klein maar Fijn onderzoek uit te laten voeren in de wijk. De gemeente besloot eerder om Sanderbout te herstructureren. In eerste instantie ging het daarbij om de aanpassing van woningen, voorzieningen en de infrastructuur. Vervolgens werd ook een sociaal programma gestart gericht op de leefbaarheid van het stadsdeel en de eigen kracht van de bewoners.

“Wat ik graag wilde weten, is waarom sommige activiteiten wel slagen en andere juist niet. En aan welke criteria moeten activiteiten voldoen, willen burgers daartoe het initiatief nemen. Ik heb daar wel ideeën over, maar vond het belangrijk om dat te laten onderzoeken”, vertelt Jos Mevis.

Uiteindelijk werd gekozen voor een Klein maar Fijn onderzoek, dat resulteerde in het rapport ‘Opbrengst sociale interventies in Sanderbout’.

“Ik ben heel tevreden over de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd. De onderzoekster ging zorgvuldig om met alle betrokken partijen en ik werd voortdurend geïnformeerd over de voortgang.”

Uiteindelijk resulteerde het onderzoek in enkele concrete aanbevelingen, zegt Jos Mevis.

“Wat duidelijk naar voren komt, is dat professionals nog meer moeten proberen aan te sluiten bij wat de burger wil. Welke initiatieven moeten we inderdaad ondersteunen en stimuleren en wat is het goede moment om ons terug te trekken? Belangrijke voorwaarde voor nieuwe activiteiten is dat burgers deze zelf kunnen voortzetten als professionals zich terugtrekken. De continuïteit moet gewaarborgd zijn.”

Een andere belangrijke aanbeveling noemt Jos Mevis een goede communicatie.

“Dat moet heel adequaat gebeuren. We moeten mensen goed informeren over de mogelijkheden die er zijn en vervolgens goed blijven communiceren, ook als plannen wijzigen.”