Infectiepreventie buiten het ziekenhuis vergt sectorspecifieke richtlijnen

Infectiepreventie in zorgsectoren buiten het ziekenhuis vergt specifieke op de sector afgestemde richtlijnen. Dat is een eerste conclusie in het onderzoeksproject NIEZT: Needs assessment voor InfectiEpreventie bij Zorgprofessionals buiTen het ziekenhuis. In het project wordt nu toegewerkt naar het opstellen van die sectorspecifieke richtlijnen.
In NIEZT werken onderzoekers van de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg nauw samen met de praktijk van de zorg. Het Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie NetwerK (LINK) financiert het project. De kernvraag bij de start van het project in 2019, luidde: hoe bevorder je infectiepreventie bij zorgprofessionals buiten het ziekenhuis?

De richtlijnen voor infectiepreventie en een veilig gebruik van antibiotica worden in ziekenhuizen doorgaans goed nageleefd.

“Daarbuiten is dat vaak anders”,

vertelt Christian Hoebe, hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg en CAPHRI-hoogleraar Infectieziektebestrijding.

“Feitelijk draait het vooral om gedragsverandering. En het is heel ingewikkeld om het gedrag van mensen te veranderen.”

In het project brengen de onderzoekers in kaart welke factoren de implementatie van infectiepreventie belemmeren en welke factoren dat juist bevorderen. Het onderzoek ging van start in Limburg en Brabant en richt zich op de eerstelijn (huisartspraktijken), verpleeg- en verzorgingshuizen, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verstandelijke gehandicaptenzorg. Verder zijn meerdere GGD’en in Brabant en Limburg bij het onderzoek betrokken.

Mitch van Hensbergen is junioronderzoeker bij de GGD Zuid Limburg en gaat op NIEZT promoveren. Samen met enkele collega’s interviewde hij in de eerste ronde tientallen professionals in de betrokken sectoren, van manager tot verpleegkundige en van huisarts tot behandelaar. Op basis van deze eerste ronde kan worden geconcludeerd dat sectorspecifieke richtlijnen nodig zijn.

“Maatwerk is vereist, soms tot op locatieniveau”,

zegt Mitch van Hensbergen.

De resultaten van de interviews worden vertaald naar vragenlijsten, die in een volgende ronde landelijk breed in de betrokken zorgsectoren worden uitgezet. Zo moet duidelijk worden of belemmerende en stimulerende factoren die geïnterviewden aandragen, breed ervaren worden. Op basis van de uitkomsten kunnen sectoren meer specifieke richtlijnen opstellen. Christian Hoebe:

“Met deze aanpak vergroot je het draagvlak voor het implementeren van vernieuwingen. Ik denk ook dat de coronacrisis als een katalysator werkt: het vergroot de bewustwording en zal ertoe leiden dat organisaties eerder in infectiepreventie willen investeren.”

Lees ook dit artikel over NIEZT op de website van CAPHRI.