GGD Zuid Limburg zet academische werkplaats voort

logoAWDe GGD Zuid Limburg kiest bewust voor het voortzetten van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. “Ook de andere werkplaatsen in ons land hebben zich het afgelopen jaar min of meer staande gehouden”, zegt Maria Jansen, programmaleider van de AWPG Limburg.

Het jaar 2015 was het eerste jaar dat de academische werkplaatsen financieel op eigen benen stonden. Na acht jaar subsidiëren trok ZonMw zich terug vanuit het idee dat de activiteiten van de werkplaatsen ingebed zijn in het werk van de betrokken universiteiten en GGD’en. In Limburg is dat zeker gelukt, zegt Maria Jansen. Zij is heel blij met het voortzetten van het samenwerkingsverband, waarin GGD, Universiteit Maastricht en de gemeenten in Zuid-Limburg samen optrekken.

“Verschillende activiteiten die zijn voortgekomen uit de samenwerking zijn inmiddels standaard onderdeel van ons werk. Het Klein maar Fijn onderzoek vormt daar een heel goed voorbeeld van. De gemeenten laten regelmatig dergelijk kortdurende onderzoeken uitvoeren om een antwoord te krijgen op vragen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen”, vertelt Maria Jansen.

De samenwerking met de Universiteit Maastricht is ook veel intenser en heeft bovendien een heel ander karakter gekregen.

“We zijn nu gelijkwaardige partners, waar de GGD vroeger vooral werd beschouwd als een leverancier van data. Wat ook heel belangrijk is: er wordt nu veel meer onderzoek gedaan naar vragen die zich voordoen in de praktijk van de publieke gezondheidszorg.”

Maria Jansen werd in 2014 benoemd tot hoogleraar Populatiegericht gezondheidsbeleid. Zij vormt zo zelf een belangrijke schakel tussen universiteit en GGD. De leerstoel wordt gefinancierd door de GGD Zuid Limburg.

Kijk ook op de website van ZonMw voor meer informatie over de academische werkplaatsen: http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/academische-werkplaatsen-publieke-gezondheid-vervolgprogramma/