Gezondheidssituatie van jeugd in Heerlen globaal in kaart gebracht

JOGGWat is de gezondheidssituatie van leerlingen in het basisonderwijs in Heerlen? Dat was de vraag van de gemeente Heerlen, waar de GGD Zuid Limburg in een Klein maar Fijn onderzoek antwoord op gaf. “We hebben op basisscholen in drie wijken onderzoek gedaan, zodat een redelijke dwarsdoorsnede ontstond. De gemeente Heerlen was heel blij met het resultaat, omdat dit meteen in het jeugd- en sportbeleid kan worden gebruikt”, zegt Anita Vermeer, beleidsadviseur bij de GGD.

Heerlen is officieel een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht, een effectief gebleken landelijk programma gericht op het terugdringen van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas. In Heerlen ligt daarbij de nadruk op kinderen tussen 0-12 jaar in Heerlerheide, een wijk met 22.000 inwoners.

“De gemeente wilde graag weten wat de gezondheidssituatie van de kinderen in deze wijk is. Ook vanuit het landelijk programmabureau van JOGG wordt onderzoek gestimuleerd. Daarom hebben we hier een nulmeting gedaan”, vertelt Anita Vermeer.

Zij gaf leiding aan dit Klein maar Fijn onderzoek, dat werd uitgevoerd door masterstudenten. Voor de nulmeting werd een landelijke JOGG-vragenlijst ingezet, die door de studenten vertaald werd naar de Heerlense situatie.

“Zo bevat de standaardvragenlijst vragen over bewegen, voeding, beeldschermgedrag en de wijze waarop leerlingen naar school gaan. Maar de gemeente Heerlen wilde bijvoorbeeld ook expliciet weten welke sport de leerlingen beoefenen, of welke sport ze zouden willen beoefenen.”

Ter controle werd de vragenlijst verder afgenomen onder leerlingen van basisscholen in Hoensbroek, een vergelijkbare wijk.

“Maar omdat de gemeente behoefte had aan een dwarsdoorsnede van de Heerlense basisschooljeugd, hebben we ook het centrum van Heerlen bij het onderzoek betrokken.”

De vragenlijsten werden uitgereikt aan de ouders van de leerlingen: ruim de helft (52 procent) werd ingevuld, in totaal 1455 vragenlijsten.

“De gemeente kan het jeugd- en sportbeleid nu beter afstemmen op de reële gezondheidssituatie van de jeugd. Verder ondersteunen de resultaten de keus van de gemeente om het JOGG-programma in Heerlerheide in te zetten. Zeker ten opzichte van Heerlen-centrum is de gezondheidssituatie van de leerlingen in Heerlerheide minder goed.”

Kijk voor meer informatie over JOGG Heerlen op: http://www.ggdzl.nl/professionals/projecten/jongeren-op-gezond-gewicht-jogg-heerlen/

En voor meer informatie over JOGG Nederland op: https://jongerenopgezondgewicht.nl/