Gezondheidsachterstand Zuid-Limburg wordt in onderzoek afgezet tegen Euregio

Plaatje EuregioZijn er in de Euregio naast Zuid-Limburg regio’s die in eigen land een gezondheidsachterstand hebben? En kunnen we in Zuid-Limburg iets leren van het beleid dat deze landen voeren om die achterstand op te heffen? Dat zijn de kernvragen in een onderzoek dat de GGD Zuid Limburg met de Universiteit Maastricht gestart is.

Het onderzoek vormt een vervolg op het onderzoek de Limburg-factor. Ook dat onderzoek werd uitgevoerd door GGD en universiteit in opdracht van de Provincie Limburg.

“De provincie wil graag weten wat de gezondheidssituatie in de Euregio is en hoe landen daar beleid op maken. Door van elkaar te leren, hopen we uiteindelijk de gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg terug te dringen”, zegt Hannah Greijdanus, junior onderzoeker van de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid Limburg.

Zij en enkele collega’s zijn begonnen met het verzamelen van bestaande data.

“Op basis daarvan proberen we inzichtelijk te maken of sprake is van verschillen tussen de regio’s en welke dat zijn.”

Om die vergelijking te kunnen maken, wordt samengewerkt met nieuwe en bestaande partners, ook over de grens. Zo worden data verzameld bij het CBS, overheden, (preventieve) gezondheidsinstellingen en wordt samengewerkt met de Stichting euPrevent.

“Landen beschikken over veel data. Maar omdat die op verschillende manieren verzameld worden, kunnen we deze niet onderling vergelijken. In ons onderzoek richten we ons daarom op de basisindicatoren die overal op vergelijkbare wijze in kaart gebracht worden, zoals het opleidingsniveau en de levensverwachting van mensen.”

De tweede stap in het onderzoek vormt de inventarisatie van de structuur van het gezondheidsbeleid in de drie landen over een periode van ongeveer vijftien jaar. “Zo willen we weten welk beleid werd vastgelegd en wat daarvan daadwerkelijk werd uitgevoerd. Daartoe zullen we beleidsadviseurs van de verschillende overheden in die drie landen gaan interviewen. Zij hebben vaak ook een goed inzicht in de verschillen in gezondheid en waar die door zijn ontstaan.”

Het onderzoek wordt in juli 2017 afgerond. In de eindrapportage zullen naast een aantal conclusies ook specifieke aanbevelingen voor Zuid-Limburg worden opgenomen.