Gezonde Kinderopvang in Zuid-Limburg van start dankzij subsidie

 

Gezonde kinderopvang in Zuid-Limburg is een stap dichterbij nu ZonMw vier ton subsidie in het gelijknamige programma geïnvesteerd heeft. De subsidie is onder andere bedoeld voor het trainen van de pedagogische medewerkers van de kinderopvang in het stimuleren van gezond gedrag. Verder komt er een wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop de invoering in de dagelijkse praktijk verloopt.

De gemeente Sittard-Geleen was hoofdaanvrager van de subsidie. Ook verschillende kinderopvang organisaties doen mee. Naast de subsidie van ZonMw, wordt geld geïnvesteerd in de uitvoering vanuit het Regionaal Preventieakkoord.

Uitgangspunt van de Gezonde Kinderopvang is dat veel jonge kinderen en hún ouders vanuit de kinderopvang te bereiken zijn. Door de omgeving in de centra zo gezond mogelijk in te richten, krijgen kinderen gezonde gewoonten met de paplepel ingegoten. In het programma worden de medewerkers getraind om gezond gedrag te stimuleren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van kruipen, lopen en spelen en gezond eten, zoals veel groente en fruit. In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van het landelijke programma Gezonde Kinderopvang van het RIVM. Zo levert dit programma de inspiratie voor materialen, het inrichten van de omgeving en het trainen van medewerkers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe ‘train-de-trainer’: pedagogisch medewerkers die zelf zijn opgeleid, gaan vervolgens hun collega’s trainen. Medewerkers gaan hun kennis en ervaringen bovendien delen, hun werkprocessen samen bespreken en best practices zo veel mogelijk verspreiden. Dit gebeurt vanuit een lerend netwerk. Promovendus Sid Penders van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg gaat onderzoeken hoe de implementatie van het programma Gezonde Kinderopvang in de praktijk uitpakt. En welke factoren het functioneren van het lerend netwerk bevorderen of juist belemmeren. “We hopen dat zich gaandeweg nog meer partijen bij het netwerk aansluiten”, zegt de promovendus, die heel enthousiast is over het onderzoek. “Ik kom zelf uit Geleen; toen ik de vacature zag, herkende ik meteen de noodzaak om een dergelijk onderzoek in deze regio uit te voeren. Zuid-Limburg kampt landelijk gezien nog steeds met een gezondheidsachterstand.”

De Gezonde Kinderopvang sluit naadloos aan bij de Trendbreukbeweging, die inzet op het inhalen van die gezondheidsachterstand en daarbij focust op de jeugd: vanaf de zwangerschapswens tot en met de jongvolwassenen.

De gemeenten Sittard-Geleen, Vaals en Brunssum starten als eerste met de uitvoering, samen met MIK-PIW, Stichting Peuteropvang Heerlen, Kinderopvang Parkstad, Stichting Spelentère, Humankind, GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht. Het streven is om het project uiteindelijk te verbreden naar alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten.