Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Factsheets

Met het ‘Klein maar Fijn’ onderzoek speelt de Academische Werkplaats in Limburg in op de behoefte van gemeenten aan kortdurende onderzoeken. Vaak is een promotieonderzoek van vier jaar toch te lang voor de concrete beleidsuitvoering van gemeenten. Daarom zijn zogeheten ‘Klein maar Fijn’ onderzoeksopdrachten opgezet met een looptijd van 3 tot 6 maanden. Hiervoor kunnen gemeenten relevante vragen voorleggen aan de Academische Werkplaats van de GGD.

De GGD vertaalt de vraag vervolgens naar een concrete onderzoeksvraag die door studenten van de Universiteit Maastricht als stageopdracht kan worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen die aan het eind van hun studie zitten en nog een stage moeten uitvoeren. De werkplaats selecteert de stagekandidaten. De stageopdrachten voor kortdurend onderzoek gaan pas van start als deze goed zijn afgestemd met de opdrachtgevers, de gemeenten in dit geval.

Tijdens de onderzoeksuitvoering houden studenten intensief contact met de gemeenten. Als de onderzoeken zijn afgerond, presenteren de studenten hun bevindingen aan de betrokken gemeenten. Ook zullen zij samen met de gemeenten nadenken over het toepassen van de onderzoeksresultaten in de beleidspraktijk. De opdracht wordt afgerond met een factsheet waarin de opzet, de methode, de resultaten en de aanbevelingen kort zijn samengevat.

De coördinator van het ‘Klein maar Fijn’ onderzoek is Suhreta Mujakovic.

Hier vindt u een overzicht van de factsheets Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg van 2013 tot 2017.

2022 Op naar een gezonde jeugd! De peuterbeweegbox en het peuter beweegmaatje.
2021 Groentehapjes in 10 stapjes. Een onderzoek naar het gebruik van Groentehapjes-in-10-stapjes door de Jeugdgezondheidszorg en ouders van baby’s.
2019 DE GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE TOEKOMST Van leer- naar leefschool (herziene versie 2019)
2018 Zuid-Limburgse Jeugd-GGZ
2016 Gelukkig en gezond van puber tot pensioen. Een onderzoek naar het geluksgevoel van jongeren en ouderen in Zuid-Limburg
2016 Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg. Een onderzoek naar de gezondheidssituatie en het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg.
2015 Verbinding onderwijs en zorg.
2015 “Al in het eerste levensjaar het risico op overgewicht voorspellen”.
2015 “360 CHILDoc”.
2015 Huisarts en Centrum voor Jeugd en Gezin: Samen sterk voor de jeugd. Samenwerking tussen eerstelijnszorg en (preventieve) jeugdzorg is van belang om opvoedproblemen tijdig te signaleren. Er vindt echter nog weinig samenwerking plaats tussen deze twee disciplines. In de volgende factsheet worden de resultaten beschreven van de evaluatiestudie naar pilots die deze samenwerking trachten te verbeteren.
2015 Potentiële effectiviteit van leefstijlinterventie PortaGezond. Zijn er veranderingen in lichamelijke conditie en het gewicht van leerlingen Porta Mosana College Maastricht?
2015 De geestelijke gezondheid van onze jeugd. Een onderzoek naar zelf ervaren problematiek en de vraag naar hulpverlening onder jongeren in Maastricht-Heuvelland.
2015 Gezondheidstoestand van ouder, broer of zus beïnvloedt risicogedrag van jonge adolescenten
2014 Jeugd, Alcohol en Omgeving. Stand van zaken in Zuid-Limburg. Trends in alcoholgebruik onder jongeren
2014 “Jeugdsportfonds Limburg”.
2014 RealFit: Dé interventie voor jongeren met overgewicht.Wat zijn de lange-termijn effecten van RealFit op de fysieke en mentale gezondheid?
2014 Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen in het LucKi geboortecohort
2013 “Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum”.
2013 Lokaal alcoholbeleid. Een onderzoek in de gemeente Vaals.
2013 Rookvrije scholen.

2020 Zit of sta ik gelukkig in het leven?
2019 Zitten in Limburg
2019 Eenzaamheid bij volwassenen
2016 Met Taal Gezonder. Aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in Zuid-Limburg
2015 Armoede heeft vele gezichten gezichten en zorgt voor ongezondheid
2015 Evaluatie “Beweegmakelaar” in Vaals. Werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar
2013 “Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum”.
2013 Tussentijdse evaluatie van project de Beweegmakelaar in de gemeente Vaals. Hoe werkt de Beweegmakelaar, wat zijn de tussentijdse resultaten en wat zijn mogelijke verbeteringen voor de toekomst?

2019 Zitten in Limburg
2016 Gelukkig en gezond van puber tot pensioen. Een onderzoek naar het geluksgevoel van jongeren en ouderen in Zuid-Limburg
2015 Evaluatie “Beweegmakelaar” in Vaals. Werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar
2015 Zorg voor ouderen in Nederland: “zij zorgen, of wij zorgen?” Wat zijn de wensen en verwachtingen van babyboomers over toekomstige ouderenzorg?
2015 Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente Beek en de andere Westelijke Mijnstreek gemeenten
Prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen
2015 Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeenten Brunssum en Kerkrade.
2013 “Meer zicht op eenzaamheid! Een onderzoek naar eenzaamheid bij 55 plussers in de gemeente Sittard-Geleen”.
2013 “Maatschappelijke participatie onder ouderen (55+) in Zuid-Limburg”.
2013 “Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum”.
2013 Tussentijdse evaluatie van project de Beweegmakelaar in de gemeente Vaals. Hoe werkt de Beweegmakelaar, wat zijn de tussentijdse resultaten en wat zijn mogelijke verbeteringen voor de toekomst?

2020 1,5 meter maatschappij, resultaten van het cohortonderzoek naar de impact van het coronavirus in Zuid-Limburg
2015 Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen in het LucKi geboortecohort
2013 Is er verband tussen sociale en fysieke buurtkenmerken en gezondheid?

2019 “De Gezondheidsachterstand in Parkstad Limburg – Ervaren dagelijkse uitdagingen van een gezond leven. Een inleidend onderzoek naar gezond leven en de rol van gemeenschapsleven als cultureel aspect in Parkstad.
2018 “Trends in Mantelzorg. Een onderzoek naar de ontwikkeling in omvang, kenmerken en ervaren belasting van mantelzorgers in Limburg tussen 2008/2009, 2012 en 2016”.
2017 “Overbelasting bij mantelzorgers. Een onderzoek naar de kenmerken en behoeften van mantelzorgers in Zuid-Limburg en de belasting die zij ervaren”.
2016 Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg. Een onderzoek naar de gezondheidssituatie en het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg.
 2016 Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg. Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg
2015 Zorg voor ouderen in Nederland: “zij zorgen, of wij zorgen?” Wat zijn de wensen en verwachtingen van babyboomers over toekomstige ouderenzorg?
2013 Project “Samen sterk”. Verbining huisartspraktijk en Wmo.
2013 Is er verband tussen sociale en fysieke buurtkenmerken en gezondheid?

2019 Zitten in Limburg
2019 Gezondheidsambassadeurs Positieve Gezondheid in de wijk
2018 Een evaluatie van ‘Vaals Helpt’. De opbrengsten van vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger
2016 Met Taal Gezonder. Aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in Zuid-Limburg
2015 Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente Beek en de andere Westelijke Mijnstreek gemeenten
Prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen
2015 Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeenten Brunssum en Kerkrade.
2015 Jeugd, Alcohol en Omgeving. Stand van zaken in Zuid-Limburg. Trends in alcoholgebruik onder jongeren
2015 Is er verband tussen sociale en fysieke buurtkenmerken en gezondheid?
2015 Opbrengst sociale interventies in Sanderbout. Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn de opbrengsten, en welke lessen hebben we geleerd?  
2014 Wat zegt de buurt? Een analyse van de wijk Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen.
2013 Samen werken aan een gezonder Zuid-Limburg.
2013 Project “Samen sterk”. Verbinding huisartspraktijk en Wmo.
2013 Lokaal alcoholbeleid. Een onderzoek in de gemeente Vaals.
2013 Verbinding onderwijs en zorg.
2013 Integrale samenwerking binnen een gemeente.
2013 “Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum”.

2019 Gezondheidsambassadeurs Positieve Gezondheid in de wijk
2015 Opbrengst sociale interventies in Sanderbout. Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn de opbrengsten, en welke lessen hebben we geleerd?  
2015 Is er verband tussen sociale en fysieke buurtkenmerken en gezondheid?
2014 Wat zegt de buurt? Een analyse van de wijk Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen.

Back to Top