Factsheets belichten de impact van coronavirus in Zuid-Limburg

Stress, angst, slaapproblemen en gevoelens van eenzaamheid: aan het begin van de coronacrisis hadden veel mensen in Zuid-Limburg hier last van. Na een afname van deze klachten in de zomer, nemen ze sinds augustus weer toe.

“Een zorgelijke ontwikkeling”,

zegt KlaasJan Hajema, die met zijn collega Asha Verbraak de uitkomsten van onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking onderbrengt in een overzichtelijke factsheet onder de noemer: ‘de 1,5 meter maatschappij: de impact van het coronavirus in Zuid-Limburg’.
Hajema werkt als onderzoeker en epidemioloog op de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD Zuid Limburg.

“Als GGD doen wij mee aan het landelijk onderzoek van het RIVM naar de impact van het coronavirus op de samenleving. In onze regio worden de inwoners benaderd die in het verleden ook hebben meegedaan aan de Gezondheidsmonitor van de GGD. Dat is een hele grote groep en de respons is hoog, al zien we de deelname wel dalen naarmate er meer metingen worden verricht.”

Het RIVM-onderzoek past in de traditie van gezondheidsonderzoek dat wordt gestart bij rampen: doel is om de gezondheidsgevolgen en behoeften van mensen in kaart te brengen. Deze keer betreft het de coronacrisis.

“Mensen krijgen veel vragen voorgelegd om inzicht te krijgen in hoe het met ze gaat. Maar ook hoe groot het draagvlak voor de maatregelen is, in hoeverre mensen zich hier aan houden (gedrag) en wat zij bijvoorbeeld zelf denken wat bijdraagt aan de bestrijding van het virus”,

vertelt KlaasJan Hajema. Dat levert een schat aan informatie op, waarvan hij en zijn collega ongeveer “tien procent” gebruiken om te verwerken in factsheets over de situatie in Zuid-Limburg. Niet bij elke meting komt een factsheet uit. Inmiddels zijn er zeven meetrondes geweest en verschijnt dezer dagen een derde factsheet. Die laat naast een toename van stress en angst- en eenzaamheidsgevoelens, onder andere een afname zien van het vertrouwen in de overheid: van 75 procent in april tegen 40 procent dit najaar.

De resultaten van het onderzoek worden op landelijk niveau aan de overheid voorgelegd. Het idee is om hier in het beleid op te anticiperen.

“Al zal dat niet eenvoudig zijn”,

constateert KlaasJan Hajema. Op lokaal niveau ligt er een taak voor de lokale overheden en de GGD.

“Zo zie je bijvoorbeeld dat de factsheets aangeven dat mensen minder zijn gaan bewegen en probeert de gemeente Maastricht nu bijvoorbeeld bewegen te stimuleren. Daarnaast denk ik dat we als GGD ook kunnen anticiperen op de uitkomsten van het onderzoek, al ligt de focus hier nog vooral op het bestrijden van het virus.”

Hier vindt u de eerste factsheet en de tweede factsheet ‘1,5 meter maatschappij, resultaten van het cohortonderzoek naar de impact van het coronavirus in Zuid-Limburg’.