Factsheet reikt gemeenten de hand in beleid eenzaamheid bij volwassenen

Wat kunnen gemeenten doen als zij een beleid willen ontwikkelen dat zich specifiek richt op eenzaamheid bij volwassenen? Een factsheet gebaseerd op een Klein maar Fijn onderzoek van Thanée Fransen en Lieke Willems reikt gemeenten de hand.

“Al is het een complex probleem, want bij iedereen wegen andere factoren mee. Eenzaamheid is heel persoonlijk en vraagt om een aanpak op maat”,

zegt Lieke Willems.
Gemeentelijk beleid focust in veel gevallen op eenzaamheidspreventie bij ouderen. De GGD gezondheidsmonitor voor Zuid-Limburg van 2016 maakte duidelijk dat ook veel volwassenen (19-65 jaar) kampen met gevoelens van eenzaamheid. In cijfers: in Nederland voelt 43% van de volwassenen zich eenzaam. In Zuid-Limburg is dat zelfs 48% van de volwassenen. En in de regio Parkstad ervaren opvallend veel mensen een gevoel van eenzaamheid.

Deze cijfers waren aanleiding voor de academische werkplaats om een Klein maar Fijn onderzoek te doen naar eenzaamheid bij volwassenen. Dit onderzoek geeft nu antwoord op twee vragen: welke factoren hangen samen met eenzaamheid bij volwassenen in Zuid-Limburg (van jongvolwassenen tot oudere volwassenen). En komen de behoeften van eenzame volwassenen overeen met gemeentelijk beleid?

De masterstudenten Thanée Fransen en Lieke Willems van de Universiteit Maastricht voerden het onderzoek uit. Daarbij nam Thanée Fransen (nu onderzoeksassistent in het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst) de analyse van de gegevens van de GGD gezondheidsmonitor 2016 op zich. Lieke Willems, inmiddels afgestudeerd en nu beleidsfunctionaris bij Zuyderland, interviewde twaalf volwassenen over hun gevoelens van eenzaamheid en behoefte aan hulp. Ook sprak ze met twee beleidsmakers, een adviesraad en met een landelijke expert.

“In gesprekken met volwassenen zelf, bleek inderdaad bij meerdere mensen sprake te zijn van eenzaamheid. Zij gaven aan dat ze niet wisten welke hulp er is en hoe die te krijgen. Bovendien hebben mensen al heel snel het gevoel anderen tot last te zijn. Wat dat betreft is het belangrijk om eenzaamheid veel meer te normaliseren, zodat mensen er eerder over durven te praten.”

Het gesprek met de adviesraad maakte onder andere helder dat meer aandacht nodig is voor emotionele eenzaamheid: sociale activiteiten zijn daarvoor geen oplossing.

Volgens de onderzoekers is duidelijk dat meer ondersteuning en hulp aan volwassenen die zich eenzaam voelen wenselijk is. In de factsheet doen zij een aantal aanbevelingen die gemeenten kunnen ondersteunen om beleid gericht op eenzaamheid bij volwassenen vorm te geven. Zoals: ‘Hanteer een integrale kijk: besteed bij de aanpak van armoede of psychische problematiek ook aandacht aan eenzaamheid. Zorgprofessionals hebben hier een goede ingang’. In de factsheet vindt u alle informatie over het onderzoek en de aanbevelingen.

Hier vindt u de link naar de factsheet ‘Eenzaamheid bij volwassenen’.