euPrevent coördineerde WHO-publicatie over opschalen van preventieprojecten

uitgave-oktober-nieuwsartikel-1-_-reziseEen handreiking aan professionals in de preventieve gezondheidszorg die projecten willen opschalen. Dat is het doel van een boekwerkje dat de World Health Organization (WHO) op 22 september heeft gepubliceerd. Brigitte van der Zanden van euPrevent tekende voor de coördinatie en schreef zelf ook twee hoofdstukken. Zij is blij met het resultaat.‘Scaling up projects and initiatives for better health: from concepts to practice’ luidt de titel van de publicatie.

“Het begint met de vraag wat je verstaat onder het opschalen van een preventief gezondheidsproject. Er zijn dan meerdere opties mogelijk. Zo kun je een klein project in eenzelfde gebied willen uitbreiden. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat je een project dat elders goed uitpakt in je eigen regio wilt reproduceren”, vertelt Brigitte van der Zanden van euPrevent.

Dit platform richt zich op het bevorderen van de Euregionale samenwerking in de preventieve gezondheidsbevordering.

Wat wij zien, is dat er heel veel methodieken en concepten bestaan voor het opschalen van projecten. De vraag voor professionals is dan welk concept je het beste kunt inzetten. Deze publicatie helpt professionals daarbij. Het geeft antwoord op de vraag hoe je een project zo snel en eenvoudig mogelijk kunt opschalen. Daarbij gaan we in op vragen als hoe om te gaan met politieke krachten die spelen, of hoe de doelgroep goed te formuleren.”

Brigitte van der Zanden regelde alle activiteiten inzake de publicatie, zoals het uitzetten van de vragenlijsten en het organiseren van workshops. Ook schreef ze zelf twee hoofdstukken en coördineerde de resterende hoofdstukken. Die werden aangeleverd door Kai Michelsen van de Universiteit Maastricht en Odile Mekel en Gudula Ward van het NWR Centre for Health (LZG NRW).

Lees de publicatie op de website van de WHO.