Eerste resultaten INDIGO onderzoek “verrassend”

Een veilige omgeving die mensen stimuleert en faciliteert om in beweging te komen, dat is waar veel overheden al op inzetten. In de praktijk heeft zo’n stimulerende omgeving vooral effect op hoogopgeleide mensen zonder fysieke problemen.

“Voor laagopgeleide mensen geldt juist dat belemmerende factoren zoals een drukke weg of ander obstakel, een grote rol spelen. Als het om bewegen gaat, kijken zij eerder naar factoren die hen hinderen”,

vertelt Nicole Stappers.

Zij is promovendus in het INDIGO onderzoek waarin de academische werkplaats en Universiteit Maastricht samen optrekken. De conclusie over hoog- en laagopgeleiden is een van de eerste resultaten van het INDIGO onderzoek, vertelt Nicole Stappers.

“Ik vind het zelf een verrassende uitkomst. En het heeft ook gevolgen voor het denken over de inrichting van de ruimte”,

zegt zij.

In het INDIGO onderzoek draait het om de vraag: wat betekent het voor de gezondheid van mensen als interventies in hun fysieke en sociale leefomgeving gecombineerd worden? In dit onderzoek worden de pilot Blauwe zorg in de wijk en de Groene Loper in Maastricht gecombineerd (zie ook het websiteportret van Nicole Stappers). Er worden in totaal drie metingen verricht onder bewoners die in of dicht bij de pilotwijk wonen of juist daar (veel) verder van af. In totaal doen hier steeds 500 Maastrichtenaren en 250 Heerlenaren aan mee. Om hun beweegactiviteiten te meten, werden zij uitgerust met beweegmeters en GPS-trackers. Een eerste meting vond in 2016 plaats, de tweede in 2018. En in het najaar van 2020 volgt de derde en tevens laatste meting.

“De eerste conclusies zijn gebaseerd op de nulmeting uit 2016. De metingen uit 2018 zijn we nog aan het analyseren. Ik denk dat we dit voorjaar kunnen vertellen wat deze metingen hebben opgeleverd.”

Zie ook Mijn Groene Loper en Blauwe Zorg.

Lees ook het websiteportret van Nicole Stappers.