Een model om de kans op een infectie bij ouderen te voorspellen

GGD Nederland

Een model waarmee je bij ouderen kunt voorspellen wat hun kans op een infectie is, gebaseerd op hun sociale netwerken. Dat is het resultaat van het onderzoek waar Stephanie Brinkhues later dit jaar op wil promoveren. Een tweede belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat een sociaal isolement de kans op diabetes type 2 bevordert, vertelt de promovendus.

Stephanie Brinkhues doet promotieonderzoek binnen De Maastricht Studie die gericht is op het voorkomen van diabetes type 2 in de regio. Daarnaast werkt ze bij de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg en de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+. Voor haar onderzoek kon ze gebruik maken van gegevens van De Maastricht Studie. Zo werden vragenlijsten afgenomen onder de deelnemers aan deze studie, die onder andere ingegaan op infecties en sociale netwerken.

De aanleiding voor het onderzoek is dat oudere mensen vaker infecties hebben dan jongeren en daar ook (veel) meer last van hebben. Door te weten wat infecties bij ouderen bevordert of juist tegengaat, kunnen die infecties mogelijk gedeeltelijk voorkomen worden. Het predictiemodel dat nu ontwikkeld is, helpt daar bij.

“Het model is gebaseerd op de sociale netwerken die mensen hebben. Duidelijk is bijvoorbeeld dat mensen met weinig contacten en mensen die geen steun uit hun omgeving ontvangen, een groter risico lopen op een infectie. Het onderzoek toont verder aan dat een geïsoleerd bestaan de kans op diabetes type 2 vergroot. Dat is inmiddels al door heel veel media opgepikt en daar zijn we heel blij mee. Want het bevordert de bewustwording over dit onderwerp”,

vertelt Stephanie Brinkhues.

De komende maanden wil de promovendus het model met de onderzoeksgroep gaan omzetten in een handzame tool, die ouderen zelf kunnen gebruiken. Zo kunnen zij hun risico op een infectie zelf in kaart brengen.

“Een volgende stap is dat we deze ouderen een gepersonaliseerd advies bieden als zij een hoog risico hebben, met als doel dat risico te verlagen. Daarin willen we graag samenwerken met andere partijen.”