De coronacrisis als kans voor preventie

De coronacrisis heeft een grote impact op de gezondheid van velen. Tegelijkertijd biedt deze crisis ook kansen.

“Negen op de tien mensen die aan COVID-19 overlijden, hebben een onderliggende chronische aandoening die vaak met leefstijl te maken heeft. Denk aan obesitas, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Meer aandacht voor preventie zou dus goed zijn. Niet alleen wat leefstijl betreft, maar ook door een andere inrichting van onze leefomgeving. Want alles is gezondheid”,

zegt Maria Jansen.
Dat is de boodschap van deze nieuwsbrief, stelt zij. Maria Jansen is programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht. Zij wijst graag op de beweging ‘Alles is Gezondheid’ die vijf jaar geleden door het ministerie van VWS in gang is gezet: hier hebben zich inmiddels 3000 partners bij aangesloten: zij hebben beloofd (pledges) dat zij gezondheid in hun besluitvorming mee zullen nemen. Met als doel: het creëren van een leefomgeving die de gezondheid van mensen positief bevordert.

“De coronacrisis laat heel goed zien dat alles gezondheid is. In regio’s met meer intensieve veehouderij is het nog steeds zo dat hier meer luchtwegaandoeningen voorkomen. We hebben dat eerder al gezien bij Q-koorts. Dat kun je krijgen door een bacterie die geiten en schapen bij zich dragen. Rondom geitenboerderijen hebben veel mensen Q-koorts opgelopen. In de besluitvorming rondom de vestiging van dit soort bedrijvigheid, wegen de economische belangen doorgaans het zwaarst. Maar de coronacrisis maakt duidelijk dat het tijd wordt om de belangen van de volksgezondheid zwaarder te laten wegen. Want de gezondheid van een hele grote groep mensen wordt hier nadelig door beïnvloed.”

Het verhaal van Anouk Crapts in deze nieuwsbrief over de duurzame Blauwe Loper laat zien dat het ook anders kan, zegt Maria Jansen. Want dat gaat onder andere over het bevorderen van de gezondheid van mensen door een andere inrichting van de leefomgeving.

“En gezonder leven is weer goed voor ons immuunsysteem.”

Het plan van ‘Teler naar tafel’ – ook in deze nieuwsbrief – is een mooi voorbeeld van een positieve en meer duurzame verbinding van de agrarische sector en de volksgezondheid. En het verhaal van verloskundige Nelleke Gosker laat zien dat het belangrijk is om al heel vroeg te beginnen met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Maria Jansen:

“Als we kinderen een kansrijke, gezonde start willen bieden, is het nodig om al voor en in de zwangerschap op gezondheid in te zoomen.”

Tot slot biedt de coronacrisis een kans voor de wetenschap, zegt zij. “Het scheiden van feiten van fabels. Heel goed om te zien dat de wetenschap bovenop de coronacrisis zit.” En dat blijkt weer uit het verhaal van Sander van Kuijk in deze nieuwsbrief.

Zie ook het nieuwsbericht op 1Limburg: Limburgs school-initiatief voorbeeld van corona-preventie.