De Blauwe Loper: een nieuwe leefomgeving voor Maastrichtse buurt

 

Een omgeving waarin voetgangers en fietsers de ruimte krijgen, mensen elkaar kunnen ontmoeten en buurten meer met elkaar en de binnenstad verbonden worden. Dat zijn enkele belangrijke elementen in de Blauwe Loper, het plan voor de buurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg.

“Dit heeft beslist een positieve invloed op de leefomgeving van mensen en daarmee op hun gezondheid en welbevinden”,

zegt Anouk Crapts, projectleider stedelijke ontwikkeling van de gemeente Maastricht.
Blauwdorp is een Maastrichtse buurt met een verouderd woningbestand, voornamelijk sociale huurwoningen. Deze staan dicht op elkaar: veel stenen en weinig groen kenmerken de buurt.

“Woningstichting Servatius wilde hier graag iets aan doen. En de gemeente wilde daarbij graag een verbinding door de wijk en met de binnenstad creëren voor fietsers en voetgangers, de Blauwe Loper. Plus meer ruimte voor groen en ontmoeting. Die ambities zijn bij elkaar gebracht in één plan”,

vertelt Anouk Crapts.

Het plan behelst de gedeeltelijke sloop van woningen, renovaties, nieuwbouw, de aanleg van een buurtpark en de verbinding met de binnenstad voor fietsers en voetgangers: de Blauwe Loper.

“Met die combinatie van maatregelen bouwen we aan een duurzame, leefbare en toekomstbestendige buurt. En wordt bewegen en elkaar ontmoeten bevorderd.”

Inmiddels is een deel van de woningen al gerenoveerd en later dit jaar volgt de sloop van een honderdtal woningen. De nieuwbouw staat voor volgend jaar gepland.

“Servatius communiceert dat goed met haar huurders. In een aantal gevallen zijn mensen al verhuisd en een deel van hen zal terugkeren.”

Bewoners werden bovendien betrokken bij de plannen voor het buurtpark. In een serie workshops bespraken zij met een landschapsarchitect en de gemeente hoe zij het park willen gebruiken en hoe dat dan het beste ingericht kan worden. Ook kinderen uit de buurt dachten hierover na. Dat leverde uiteindelijk twee varianten op: bewoners en buurtkinderen spraken dezelfde voorkeur uit. De aanleg van het hele park volgt als de nieuwbouw rondom klaar is, naar verwachting in 2023. Een Zuid-Limburgs consortium doet in het kader van RuimteGIDS (maak ruimte voor gezondheid in de stad) onderzoek naar de effecten van alle veranderingen op de bewoners (gezondheidseffecten en duurzaamheid). In het consortium zijn onder andere de GGD Zuid Limburg, de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en de gemeenten Maastricht en Kerkrade vertegenwoordigd.