Blauwe Wijk: meer samenhang in zorg voor mensen in kwetsbare positie

positieve-gezondheidMeer samenhang in de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Dat is het uiteindelijk doel van het project Blauwe Wijk dat in vier Maastrichtse wijken wordt uitgezet: Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth. Uitgangspunt van het project vormt het principe dat professionals mensen met (gezondheids)problemen, begeleiden op basis van het principe van positieve gezondheid.

“Ze gaan dus meer uit van de individuele veerkracht van mensen en de sociale cohesie in de wijk. Neem bijvoorbeeld een wijkbewoner die zich met hoofdpijn en stress bij de huisarts meldt. Als blijkt dat die gezondheidsproblemen het gevolg zijn van werkloosheid, dan zal met partners worden gezocht naar een oplossing. Dat kan een betaalde baan zijn, of vrijwilligerswerk dat de kans op een baan vergroot. Dat is uiteindelijk een betere oplossing dan iemand met medicijnen naar huis te sturen. Bovendien kijk je zo veel meer naar wat de mogelijkheden van iemand zijn”,

vertelt Maria Jansen, programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. In het project trekt een groot aantal partijen met elkaar op, te weten: de GGD Zuid Limburg, de gemeente Maastricht, de Stichting Trajekt, het eerstelijns zorgbedrijf ZIO, Mondriaan voor geestelijke gezondheid, het Huis voor de Zorg, Envida (wijkverpleging), Radar, Levanto en zorgverzekeraar VGZ. Ook CZ heeft aangegeven te willen participeren.

Kenmerkend voor de vier wijken die meedoen aan het project, is dat hier ongeveer 1,7 keer zoveel geld wordt uitgegeven aan geestelijke gezondheidszorg dan gemiddeld.

“De zorg is bovendien versnipperd, zoals ook elders het geval is. “In het project willen we meer samenhang aanbrengen in de zorg en gaan we verschillende budgetten bundelen. Waar we eigenlijk naartoe willen, is één voordeur waar mensen hun problemen kunnen neerleggen”,

zegt Maria Jansen. Het gaat om de gemeentelijke budgetten voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en de budgetten voor medicijnen en de verschillende vormen van eerstelijns zorg (huisarts, ggz, ergotherapie etc.) en langdurige zorg. In het project wordt het jaar 2015 als ijkpunt gehanteerd: de zorgkosten die toen werden gemaakt, mogen niet overschreden worden. “We hopen eigenlijk dat deze nieuwe aanpak ertoe leidt dat we minder kosten gaan maken.”

Verder is het de bedoeling om alle betrokken professionals, zoals zorgverleners en leden van sociale teams, te trainen in het denken en handelen vanuit positieve gezondheid. Het project Blauwe Wijk is gerelateerd aan de proeftuinen van Blauwe Zorg in de regio die zich richten op het efficiënter en goedkoper inrichten van de zorg.