BEST: meer aandacht voor gezondheid nodig in kinderopvang en het onderwijs

Meer aandacht voor gezondheid in de kinderopvang, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Dat is een van de aanbevelingen in het rapport van BEST, de Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) die door Gedeputeerde Staten van Limburg in het leven is geroepen. De taskforce kreeg de opdracht om de samenleving te adviseren hoe de schade als gevolg van corona beperkt kan worden en wat de samenleving er van kan leren.

“De volksgezondheid is heel belangrijk in het rapport”,

vertelt Maria Jansen, programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Om die te bevorderen, moet veel meer over de domeinen heen worden samengewerkt. Landbouw, economie, onderwijs en duurzaamheid, op al die terreinen is winst te behalen, ook op economische en sociaal gebied, stelt het rapport. Wat het onderwijs betreft, adviseert de BEST om het concept van de Gezonde Basisschool in heel Limburg uit te rollen: met een langere schooldag waarin meer aandacht is voor bewegen en een gezonde lunch.

“Ook in de kinderopvang is meer aandacht voor gezondheid nodig, evenals in het voortgezet onderwijs. Met steeds als uitgangspunt: positieve gezondheid. Ofwel, leren omgaan met de mentale, fysieke en sociale uitdagingen die op je pad komen.”

Maria Jansen was een van de spreeksters tijdens de bijeenkomst op 12 februari in het Provinciehuis waar het rapport van BEST gepresenteerd werd. Dat gebeurde onder voorzitterschap van gouverneur Theo Bovens en Rianne Letschert, rector aan de Universiteit Maastricht. De bijeenkomst was openbaar en coronaproof, met een beperkt aantal aanwezigen en online toehoorders.

Maria Jansen lichtte het thema gezondheid en onderwijs opnieuw toe op 24 februari tijdens een online bijeenkomst voor het Public Affairs Forum Limburg. Hier ging ze nader in op recente onderzoeken die goed laten zien dat de coronacrisis nadelig uitpakt voor de fysieke en mentale conditie van de jeugd. Zo voldoet nog slechts twintig procent van de jeugd aan de beweegnorm waar dat voor de crisis nog zestig procent was. Ook worstelen nogal wat kinderen en jongeren met mentale problemen zoals eenzaamheid en somberheid. Bovendien leidt de crisis tot kansenongelijkheid: ongeveer twintig procent van de kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status heeft een onderwijsachterstand opgelopen. Juist een programma als de Gezonde Basisschool van de Toekomst kan helpen de verschillen te verkleinen en draagt bij aan gelijke kansen. En daarom past het zo goed in de aanpak van de problemen na de coronacrisis, aldus Maria Jansen.

 

Kijk voor de uitzending van Statenconferentie Brede Economische Sociale Taskforce: Limburg na corona. 1:00:50 – 1:07:50 min.

Kijk voor BEST rapport